“Naast de ingebrachte expertise ervaren we een gemeende aandacht voor ons werk. De persoonlijke touch is echt kenmerkend voor Wesselman en voelt voor ons erg vertrouwd.” Anoeshka Gehring | Vluchtelingen in de Knel

Poort naar een menswaardig bestaan

Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan zet de Eindhovense stichting zich al vele jaren in voor (afgewezen) vluchtelingen en onverzekerbare vreemdelingen van buiten Europa. Vluchtelingen in de Knel wil hen bijstaan en opkomen voor hun basisrechten, zowel op het sociale, juridische als medische vlak. Een prachtinitiatief dat met de opvang van twee vluchtelingen zo’n 34 jaar geleden door de zusters van Liefde kleinschalig werd opgezet en inmiddels is uitgegroeid tot een professionele organisatie van negen vaste medewerkers en een grote schare vrijwilligers. ​

Oorlog, dictatuur, vervolging, marteling: de redenen voor een vlucht zijn talrijk. Met het ontvluchten van het land van herkomst is de ellende echter allerminst voorbij, zo zegt Anoeshka Gehring, leidinggevende/sociaal-juridisch begeleider binnen Vluchtelingen in de Knel. “Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, verkeren vaak in grote onzekerheid. Het zijn mensen die hun vervolgprocedure afwachten of niet durven of kunnen terugkeren. Met als gevolg dat ze genoodzaakt zijn op straat te overleven of gevangen worden gezet. Het ontbreekt hen aan alle rechten. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan... Deze mensen bieden we een welkome en professionele ondersteuning. Zo zorgen we voor opvang, sociaal-juridische begeleiding en medische zorgbemiddeling. Daarnaast voorzien we hen van eten, drinken, kleding en een dagbesteding. Iedereen krijgt bij ons een kans op betere tijden en omstandigheden.”

Doelgroepen
Vluchtelingen in de Knel bedient twee afzonderlijke doelgroepen. De primaire doelgroep betreft vreemdelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en zijn afgewezen. “Het gaat hierbij om van buiten Europa afkomstige mensen die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen of werk en op straat zijn beland”, legt Anoeshka uit. “Je kunt hierbij denken aan afgewezen asielzoekers voor wie een terugkeer geen optie is, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die hun procedure op straat moeten afwachten of mensen die willen terugkeren naar hun thuisland en tijd nodig hebben om zich daarop voor te bereiden.”

“Naast de ingebrachte expertise ervaren we een gemeende aandacht voor onze organisatie en ons werk.”

De tweede groep omvat onverzekerbare vreemdelingen die van buiten de EU op een visum naar Nederland zijn gekomen of op een illegale manier de grens zijn overgestoken en hier zijn gebleven. “Deze mensen kunnen via onze stichting rekenen op medische zorg, scholing voor kinderen tot 18 jaar, toegang tot het rechtssysteem en erkenning van kinderen”, vervolgt Anoeshka. “Dergelijke basisrechten bieden we ook aan de primaire doelgroep, aangevuld met sociaaljuridische begeleiding en toegang tot diverse voorzieningen. In totaal tellen de twee groepen momenteel zo’n 230 personen, waarvan 140 de status hebben van afgewezen vluchteling. Circa vijftig daarvan worden door ons op individuele basis intensief ondersteund.”

BBBB
Bij het bieden van ondersteuning alléén blijft het echter niet. De afgelopen jaren startte Vluchtelingen in de Knel diverse projecten om het verblijf van afgewezen vluchtelingen te veraangenamen. Een aantal daarvan wordt in nauwe samenwerking met of namens de gemeente Eindhoven uitgevoerd. Het meest bekende is het in 2015 gestarte BBBB-project, dat staat voor Bed, Bad, Brood en Begeleiding. “Rondom de opvang van vluchtelingen wordt er in beginsel van uitgegaan om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren van opvang, de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt”, aldus Anoeshka. “Op basis daarvan hebben we samen met de gemeente een Eindhovens model ontwikkeld voor BBBB, dat een nieuwe en unieke vorm van opvang biedt: het faciliteren van steun binnen het eigen netwerk. De meeste cliënten kunnen zich met minimale ondersteuning redden, omdat zij over een eigen netwerk beschikken dat een gedeelte van de voorziening in bed, bad en brood op zich kan nemen. Om dit netwerk te faciliteren, biedt onze stichting een vorm van opvang in eigen beheer. Deze bestaat uit een ondersteuning in het levensonderhoud en in de woonkosten. Het deel van de cliënten dat geen plek in het eigen netwerk kan vinden, wordt ondergebracht in de reguliere nachtopvang of onze eigen noodopvang. Verder hebben ze toegang tot de voedsel- en kledingbank.”

Waardevolle support
Waar Vluchtelingen in de Knel binnen de projectkaders kan rekenen op subsidiegelden van de gemeente Eindhoven, is de stichting voor het ontplooien van andere initiatieven in financiële zin afhankelijk van de goedgevendheid van andere externe partijen en individuen. Donaties en giften, onder meer van fondsen, zijn belangrijke inkomstenbronnen om de organisatie en projecten draaiende te kunnen houden. Rondom het vergaren en verantwoorden van die zo welkome geldmiddelen levert Wesselman Accountants | Adviseurs al vijf jaar een aanzienlijke bijdrage. “Met een ruime ervaring binnen deze tak van sport zorg ik er samen met mijn team voor dat via de controle van de subsidieverantwoording en de afgifte van een accountantsverklaring de inkomsten van de stichting gegarandeerd zijn”, zegt registeraccountant Sandra Sullivan. “Dat is hier onze voornaamste taak. Daarnaast bieden we in administratief opzicht een degelijke ondersteuning. Dat alles gebeurt met ontzettend veel plezier, mag ik wel zeggen. De beleving, inzet en energie waarmee men hier de doelstellingen probeert te realiseren, zijn ongekend. Dat maakt het geweldig om voor deze stichting werkzaam te zijn.” Het zijn woorden die Anoeshka Gehring tevreden aanhoort. Zij is meer dan content met de door Wesselman geboden support. “Binnen de verdere professionaliseringslag van onze stichting is het ontzettend fijn dat een deskundige partij als Wesselman ons met raad en daad bijstaat en op de gewenste momenten de diepte ingaat. Zeker als het gaat om de jaarstukken. Naast de ingebrachte expertise ervaren we een gemeende aandacht voor onze organisatie en ons werk. De persoonlijke touch is echt kenmerkend voor de aanpak van het kantoor en voelt voor ons ondertussen erg vertrouwd. Je kunt onze relatie dan ook gerust betitelen als een schoolvoorbeeld van samenwerking.”

Naast de ingebrachte expertise ervaren we een gemeende aandacht voor onze organisatie en ons werk. De persoonlijke touch is echt kenmerkend voor de aanpak van het kantoor en voelt voor ons ondertussen erg vertrouwd. Je kunt onze relatie dan ook gerust betitelen als een schoolvoorbeeld van samenwerking.”

Wilt u meer weten over Wesselman?

Sandra Sullivan - van Dijk

Sandra Sullivan - van Dijk vertelt u er graag meer over tijdens een kop koffie!

Wilt u met ons kennismaken?

Leuk. De koffie staat klaar! Bel nu Naar contactformulier

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief, wij delen onze kennis graag met u!