Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024

Vanaf 1 mei 2016 zou de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zzp’ers en opdrachtgevers meer duidelijkheid moeten geven over hun arbeidsrelatie. De overheid handhaaft de wet DBA sindsdien echter niet volledig door onduidelijkheid over de toepassing van de wet. De Belastingdienst treedt daarentegen wel corrigerend op als de opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is of gegeven aanwijzingen niet opvolgt. Daarnaast geldt er een handhavingsmoratorium. Dit handhavingsmoratorium komt echter per januari 2025 te vervallen!

Case

Het kabinet vermoedt dat de inzet van zzp’ers - in veel gevallen - niet in lijn ligt met de geldende wet- en regelgeving en dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.  De beoordeling van de arbeidsovereenkomst (werknemer) of een overeenkomst van opdracht (zpp'er) ligt in beginsel bij de opdrachtgever én de werkende. De beoordeling is, in de praktijk, lastig. Het gaat per situatie om feiten en omstandigheden. In het bijgaande toetsingskader tref je handvatten aan die kunnen bijdragen aan deze beoordeling. Tevens is op 27 juni 2024 een afwegingskader aan de Tweede Kamer verzonden waaruit blijkt hoe de directoraten-generaal Belastingdienst, Douane en Toeslagen beoordelen wanneer sprake is van dienstbetrekking c.q. zelfstandigheid. Ook deze is bijgevoegd.

De schriftelijke overeenkomst in combinatie met de feitelijke uitvoering hiervan is doorslaggevend voor de kwalificatie, en niet de keuze of bedoeling van partijen.

Zowel in het eerder gepubliceerde handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 als in de perspectiefnota zijn onder meer de al eerder door het kabinet aangekondigde drie lijnen opgenomen waarlangs het kabinet de balans wil herstellen:

  1. Een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen;
  2. Verduidelijking van de regels omtrent de beoordeling van arbeidsrelaties en de introductie van een rechtsvermoeden middels wetgeving;
  3. Verbetering van de handhaving op schijnzelfstandigheid en het opheffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 via drie sporen: a. Actieve samenwerking met de markt; b. Specifieke aandacht voor risicovolle posten; c. Reguliere klantbehandeling.

In februari 2024 heeft de Belastingdienst het handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024 uitgebracht. Dit plan geeft inzicht in de voorbereidingen voor het opheffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 en de handhavingsmethoden die zullen worden toegepast. Een belangrijk punt dat naar voren komt, is dat de Belastingdienst klaarstaat om vanaf 1 januari 2025 handhaving te starten. Vanaf die datum kan zij correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en boetes opleggen wanneer zij van mening is dat een (vermeende) zelfstandige ondernemer (zzp’er) eigenlijk in dienst is van de opdrachtgever, al dan niet fictief.

Wij adviseren je (nogmaals) kritisch te kijken naar de situatie waarbij je opdrachtgever bent en een overeenkomst van opdracht heeft met een opdrachtnemer. Wij staan graag voor je klaar om je te begeleiden bij de beoordeling in jouw situatie.

Toetsingskader

Afwegingskader 

10fac9436e492038bc19f142c8be6c2e
Een vraag voor Widia Ridderbeeks - Chia?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op