Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Wijzigingen vastgoedbesluit

Op 14 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën een aangepaste versie van het btw vastgoedbesluit gepubliceerd welke per 1 januari 2024 in werking is getreden. In dit besluit zijn diverse onderdelen geactualiseerd naar de stand van de huidige jurisprudentie en zijn enkele goedkeuringen gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Case

Btw-behandeling nutsvoorzieningen en servicekosten

Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de btw-behandeling van nutsvoorzieningen en servicekosten. Bij de verhuur van onroerende zaken brengt de verhuurder in bepaalde gevallen kosten voor nutsvoorzieningen of servicekosten aan de huurder in rekening. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld de levering van gas, water, elektriciteit (nutsvoorzieningen) en werkzaamheden van de huismeester, schoonmaak en reparaties, huisvuilverwijdering, het ter beschikking stellen van elektronische apparaten zoals een alarmsysteem en het afsluiten van een glasverzekering (servicekosten).

Beleid tot en met 2023

Op basis van het oude besluit, volgden de servicekosten het btw-regime van de vrijgestelde woning verhuur indien sprake was van verhuur van een woning. Bij verhuur van commercieel vastgoed werden de servicekosten gezien als een afzonderlijke prestatie en waren daardoor normaliter belast met btw.

Beleid vanaf 2024

In het nieuwe vastgoedbesluit, dat met ingang van 1 januari 2024 in werking is getreden, is opgenomen dat de prestaties waarvoor servicekosten worden berekend als afzonderlijke prestaties moeten worden beschouwd indien de huurder zelf kan kiezen wie de dienst verricht en/of als de huurder zelf kan beslissen in welke mate hij de goederen en diensten afneemt. Dit nieuwe beleid geldt zowel voor de zakelijke vastgoedbranche als voor de verhuur van woningen. Er wordt, in tegenstelling tot het oude vastgoedbesluit, geen onderscheid meer gemaakt tussen woningen en commercieel vastgoed.

  • Nutsvoorzieningen

Ten aanzien van de kosten voor nutsvoorzieningen is in het nieuwe vastgoedbesluit opgenomen dat in ieder geval sprake is van een afzonderlijke prestatie als de huurder zelf zijn gebruik van de nutsvoorziening kan bepalen. Dat een individuele meter is geïnstalleerd en dat de facturatie plaatsvindt aan de hand van het werkelijke gebruik, vormt een belangrijke aanwijzing dat de verstrekking van de nutsvoorziening moet worden beschouwd als een aparte prestatie. Het feit dat de huurder verplicht is om de nutsvoorziening via de verhuurder af te nemen doet hier niets aan af.

  • Servicekosten

Ten aanzien van de servicekosten is in het nieuwe vastgoedbesluit opgenomen dat in ieder geval sprake is van een afzonderlijke prestatie indien elke huurder afzonderlijk of de huurders gezamenlijk kunnen bepalen wie de dienst aan hen verricht en als deze dienst afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

Of sprake is van belaste (service)kosten zal per geval beoordeeld moeten worden. In de praktijk kan dit betekenen dat bijvoorbeeld aan particuliere huurders van woningen btw in rekening gebracht moet worden over de nutsvoorzieningen en/of servicekosten.

Om verhuurders in de gelegenheid te stellen eventuele wijzigingen door te voeren, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het oude beleid tot 1 januari 2025 mag worden toegepast.

Let op! Het is belangrijk om na te gaan of bovenstaande wijzigingen gevolgen hebben voor jouw bestaande huurovereenkomsten. 

727a0ede039d82cf8023bcab8629949a
Een vraag voor Franka Pijpers - van Lieshout?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen