Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Voorkom belastingrente inkomsten- én vennootschapsbelasting 2023 (!)

Als de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan jou oplegt met een te betalen bedrag, berekent de Belastingdienst in beginsel ook belastingrente, máár dit kan voorkomen worden.

Case

Inkomstenbelasting

De belastingdienst rekent vanaf 1 juli 2024 7,5% belastingrente op alle aanslagen inkomstenbelasting/inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, voor jaren tot en met 2023.

Om deze rentekosten te voorkomen adviseren wij u om te beoordelen of het nodig is om over 2023 een voorlopige aanslag aan te vragen dan wel of de voorlopige aanslag over 2023 nog juist is. Als deze in lijn is met de uiteindelijke aanslag, zal er geen rente berekend gaan worden.

Vennootschapsbelasting

De belastingdienst rekent vanaf 1 juli 2024 10,0% belastingrente op alle aanslagen vennootschapsbelasting over 2023.

Om deze rentekosten te voorkomen adviseren wij je om te beoordelen of er over 2023 een positief resultaat behaald is en dus mogelijk vennootschapsbelasting verschuldigd is. Indien over 2023 al een voorlopige aanslag is opgelegd, adviseren wij jou te beoordelen of de vastgestelde winst overeenkomt met het daadwerkelijke resultaat over 2023. Ook hiervoor geldt: als deze in lijn is met de uiteindelijke aanslag, zal er geen rente berekend gaan worden. 

Indien aanpassing nodig is, of mocht je assistentie wensen met de bepaling van het fiscale resultaat, dan vernemen wij dit graag vóór 1 mei 2024 (of bij gebroken boekjaar: binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar). Dit zodat wij tijdig een nieuwe voorlopige aanslag kunnen aanvragen en de belastingrente kunnen voorkomen. Na 1 mei 2024 kunnen wij de belastingrente niet meer voorkomen, maar alleen beperken. 

Je kunt een verzoek tot wijziging afstemmen met jou vaste contactpersoon bij Wesselman. Ook kun je hier terecht met vragen. 

352ffdfab33d80eade0c4a325c925aa6
Een vraag voor Igor Suselbeek?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen