Header OverviewPage
Kennisbank - Accountancy

Gebruikelijk loon Medisch Specialisten met ab 2023

In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten.

Case

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. De meestverdienende werknemer;
  2. € 51.000;
  3. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen.

D707c30eb7541cf71962721c017f66b8
Een vraag voor Lisette de Bont - van Dijk?

Neem gerust contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen