Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Het nieuwe kabinet heeft het hoofdlijnenakkoord woensdagnacht gepresenteerd. In dit artikel delen we de voorgenomen (fiscale) maatregelen met je.

Case
 • Terugdraaien afschaffen inkoop eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting)
 • Terugdraaien verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%
 • Terugdraaien verhogen 3e, 4e en 5e schijf EB aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030
 • Terugdraaien verhoging 31% naar 33% van box 2
 • Verlagen tarief box 3
 • Accijnsverlaging brandstoffen verlengen t/m 2025
 • De rode diesel (lager accijnstarief) komt terug voor boeren, tuinders en loonwerkers.
 • Verlagen energiebelasting 1e en 2e schijf EB aardgas met 2,82 cent per m3
 • Renteaftrekbeperking Vpb van 20% naar Europees gemiddelde 25%
 • Afschaffen verlaagd btw-tarief logies – uitgezonderd kampeerterreinen (2026)
 • Invoeren circulaire plastic heffing (2028)
 • Afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie (2026)
 • Verhogen kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%
 • Afbouwen van (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde constructies.
 • Afschaffen salderingsregeling voor klein verbruikers (met ingang van 2027 in één keer)
 • Beperken giftenaftrek IB en Vpb en geven uit de vennootschap
 • Vliegbelasting gedifferentieerd naar afstand
 • Verhogen AWF-premie hoog (flex- en vaste contracten) met 0,1%
 • Terugdraaien verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024
 • Geen wijzigingen hypotheekrenteaftrek
 • Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen.
 • De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid.
 • De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichts­correctie (fiscaal) blijft bestaan.
 • De compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsplicht) wordt beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 of meer werknemers worden niet meer gecompenseerd.

In het hoofdlijnenakkoord is er veel aandacht voor het verlichten van lasten en het waarborgen van bestaanszekerheid. Een van de voorgestelde maatregelen is het verbeteren van de beloning voor werk door middel van een lastenverlichting op arbeid en het verlagen van de marginale druk voor burgers. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het introduceren van een extra schijf in de inkomstenbelasting. Daarnaast zal het toeslagen- en belastingstelsel geleidelijk worden hervormd.

2cfa2e8d8763880164d9aef19c255d38
Een vraag voor Johan Koolen?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen