Header OverviewPage
Kennisbank - HR Consultancy

Failliet door een zieke werknemer: kan dat?

Het is een angstscenario: de ambitieuze ondernemer die ten onder gaat aan de kosten van een langdurig zieke werknemer, máár hoe realistisch is dit? Zeker is dat de verplichte doorbetaling van het loon bij ziekte fors in de papieren loopt. Dit is op zijn minst een slechte combinatie met de behoefte om te investeren en de mogelijke financiële gevolgen die de ondernemer al ondervindt van de coronacrisis. Maar het kan ook echt fout aflopen en uiteindelijk zelfs leiden tot een faillissement. De vraag is of jij dit risico hoeft te lopen.

Case

Hoe vaak komt het voor dat bedrijven door ziekteverzuim over de kop gaan?

Harde cijfers zijn schaars. Volgens CBS-onderzoek uit 2015 vinden de meeste faillissementen hun oorzaak in mismanagement en externe economische factoren. Ziekteverzuim is bij het CBS echter geen aparte categorie, het hoort bij de ‘overige oorzaken’. Eigenlijk is één enkele oorzaak aanwijzen sowieso misleidend. In de praktijk heeft een faillissement haast altijd meerdere redenen. Als je bijvoorbeeld net een grote investering hebt gedaan of als jouw onderneming een zware tijd meemaakt (als gevolg van de coronacrisis), kan langdurig verzuim precies op het verkeerde moment komen.

Ziekte levert zware verplichtingen op

Bij ziekte van een werknemer moet u minstens 70% van het loon doorbetalen. Bij een modaal inkomen (€ 36.500,- bruto in 2020, volgens het CPB) moet u bij een fulltimer die twee jaar ziek is rekening houden met een bedrag van minstens € 60.395,-.

Salaris, incl. 8% vakantiegeld: (2 x 70% x € 36.500,-) € 51.100,-

Sociale premies (percentages 2020): 18,19% x (€ 51.100,-) € 9.295,-

----------------- +

Totaal (afgerond) € 60.395,-

De kosten kunnen snel hoger oplopen

In werkelijkheid zijn jouw kosten vrijwel altijd hoger dan het bedrag hierboven. Om te beginnen hebben de meeste werknemers in het eerste ziektejaar namelijk recht op méér dan 70%. Het meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt het bedrag al op naar € 73.336,-. Daarbij is de pensioenpremie meestal niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor de kosten die je maakt voor de re-integratie. Hier moet je bovendien tijd en energie in steken. Wat weer ten koste gaat van jouw normale activiteiten. Moet je een vervanger aanstellen of inhuren? Dan kost ook dat geld.

Voorkom extra kosten met een goede re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, stopt het niet bij de ziekmelding. Uiteindelijk moet een werknemer ook weer re-integreren. UWV vindt bij 8% van de WIA-aanvragen van kleine bedrijven de re-integratie-inspanningen onvoldoende. Dit laten recente cijfers van het ministerie van SZW zien. Onvoldoende inspanningen leiden tot een loonsanctie. Wat kan betekenen dat je nog een jaar langer moet betalen. Uitgaand van een modaal salaris staat de teller dan in één klap op € 90.592,-. En dat is nog maar één werknemer. Wat denk je dat er gebeurt als nóg een werknemer zich ziek meldt? Bijvoorbeeld omdat hij overbelast raakt door de taken die hij van de zieke collega overneemt.

Maak jouw risico beheersbaar met een verzuimverzekering

De bedragen die we hier noemen maken het allerminst denkbeeldig dat een bedrijf ten onder kan gaan aan loondoorbetaling. Zeker niet als het grote investeringen nog moet terugverdienen. En al helemaal omdat in ambitieuze bedrijven het risico op verzuim groot is. Ook als iedereen op dit moment gezond is, moet je jezelf afvragen of het niet verstandig is om je te verzekeren voor verzuim. Want met een vaste jaarlijkse of maandelijkse premie krijg je de zekerheid dat de kosten van de loondoorbetaling deels of volledig worden vergoed.

Nieuw verzekeringsproduct: MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Een interessant nieuw verzekeringsproduct speciaal voor MKB bedrijven is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze betaalbare verzekering met een zo stabiel mogelijke premie is ontwikkeld op basis van een productconvenant tussen overheid, werkgeversorganisaties en verzekeraars. De verzekering dekt de kosten van de loondoorbetaling én re-integratie. Tevens is er een contract met een professionele arbodienst inbegrepen. Hierdoor word je niet geconfronteerd met onverwachte nota’s. Door de directe samenwerking tussen verzekeraar, arbodienst en casemanager.

Krijg je met verzuim te maken? Dan gaan specialisten met jouw werknemer aan de slag. Volg je hun aanwijzingen op en legt het UWV tóch een loonsanctie op? Dan betaalt de verzekeraar de kosten. Dit noemen we ook wel ‘poortwachtergarantie’.

Niets doen is geen optie

Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering beperkt niet alleen een serieus ondernemersrisico. Hij verlaagt de drempel om je er goed tegen te verzekeren meer dan ooit tevoren. Het product biedt:

  • een zo stabiel mogelijke premie
  • inbegrip van een arbocontract
  • vergoeding van re-integratiekosten
  • professioneel casemanagement
  • en poortwachtergarantie.

Willens en wetens afzien van een verzuimverzekering is altijd risicovol geweest. Anno 2020 is de vraag aan de orde of er een zinnige reden is om zulke grote risico’s te lopen.

De adviseurs van Wesselman kijken graag samen welke verzuimverzekering het beste bij jouw onderneming past; een onafhankelijk én objectief advies. Ook kunnen zij je adviseren in een mogelijke aanpassing van jouw bestaande verzuimverzekering.

Nieuwsgierig wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact op met onze inkomensadviseur Stefan Joosten via 06 - 22 55 14 43 of stefan.joosten@wesselman-info.nl.

58543b4a21212e632452b0e5236462ed
Een vraag voor Stefan Joosten?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen