Header OverviewPage
Kennisbank - Box-3

Controleer de definitieve aanslag IB 2023 op box 3!

Heb je box 3-vermogen en ontvang je een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023? Onderzoek dan of het verstandig is om hier tegen in bezwaar te komen.

Case

Controle definitieve aanslag

Diende je al jouw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 in? Dan bestaat de kans dat je binnenkort al een definitieve aanslag IB 2023 van de Belastingdienst ontvangt. Het is verstandig om een definitieve aanslag IB altijd goed te (laten) controleren. Is deze bijvoorbeeld wel in overeenstemming met de door jou ingediende aangifte? Of is er per ongeluk iets niet goed ingevuld? Dan kun je dat nog corrigeren door tijdig een bezwaarschrift in te (laten) dienen.

Let op! Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als dit binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag door de Belastingdienst is ontvangen. Wacht daarom na ontvangst van de definitieve aanslag niet te lang.

Extra aandacht voor box 3

Heb je box 3-vermogen, dan moet je extra aandacht (laten) besteden aan jouw definitieve aanslag IB 2023. Momenteel loopt er namelijk een aantal rechtzaken bij de Hoge Raad over box 3. De rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2022, maar zullen ook gelden voor de box 3-heffing in 2023. De kans bestaat dat de Hoge Raad gaat beslissen dat de box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van jouw werkelijk rendement uit jouw vermogen - als dit lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen.

Controleer definitieve aanslag

Zo'n oordeel van de Hoge Raad zou voor jou een gunstige ontwikkeling kunnen zijn als jouw werkelijke rendement inderdaad lager is dan het rendement dat in jouw definitieve aanslag IB 2023 is opgenomen. Om die reden is het verstandig om bij ontvangst van een definitieve aanslag jouw werkelijke rendement te (laten) vergelijken met het rendement in jouw aanslag. Is dit werkelijke rendement lager, kom dan binnen zes weken na ontvangst van de definitieve aanslag IB 2023 in bezwaar. 

Let op! Als je niet tijdig in bezwaar komt, kun je straks geen gebruikmaken van een gunstige uitspraak van de Hoge Raad.

Nog geen definitieve aanslag?

Bestaat jouw box 3-vermogen uit meer dan alleen bank- en spaartegoeden, maar bijvoorbeeld ook uit beleggingen, dan legt de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag IB 2023 aan jou op. De Belastingdienst wacht daarmee tot de Hoge Raad beslist heeft in de rechtszaken rondom box 3. Deze beslissingen worden in augustus/september van dit jaar verwacht.

Let op! Dit geldt dus niet als jouw box 3-vermogen alleen uit bank- en spaartegoeden bestaat. In dat geval wacht de Belastingdienst in principe niet de beslissing van de Hoge Raad af. Omdat ook in het geval van bank- en spaartegoeden het werkelijke rendement weleens lager zou kunnen zijn dan het wettelijke rendement, is het verstandig om alert te zijn bij ontvangst van jouw definitieve aanslag IB 2023.

Definitieve aanslagen van vóór 2023

Het voorgaande geldt niet alleen voor de definitieve aanslagen IB 2023, maar ook voor eerdere jaren. In principe legt de Belastingdienst ook voor de jaren 2021 en 2022 nog geen definitieve aanslag IB op als jouw box 3-vermogen uit meer bestaat dan alleen bank- en spaartegoeden. Maar blijf alert en overleg met jouw adviseur als je toch een definitieve aanslag IB 2021 of 2022 ontvangt.

Let op! De Belastingdienst heeft wettelijk een termijn van in beginsel drie jaar waarbinnen een definitieve aanslag IB moet worden opgelegd. Voor de definitieve aanslagen Ib 2021 verloopt deze termijn in beginsel op 31 december 2024. Om die reden zal de Belastingdienst op termijn waarschijnlijk besluiten om toch al definitieve aanslagen IB 2021 op te gaan leggen, ook als daarin box 3-vermogen is opgenomen. Houd daar rekening mee.

2cfa2e8d8763880164d9aef19c255d38
Een vraag voor Johan Koolen?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen