Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Wijzigingen van 30%-regeling per 2024

De 30%-regeling is bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken die beschikken over specifieke deskundigheid voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen buitenlandse werknemers in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Toepassing van de 30%-regeling heeft tot gevolg dat 30% van het loon uit de dienstbetrekking onbelast vergoed kan worden, waardoor het nettoloon voor de werknemer substantieel toeneemt. De werkgever kan er ook voor kiezen om in plaats van de 30%-regeling toe te passen, de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden op declaratiebasis.

Case

De wijzigingen.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit die wordt aangetoond door het voldoen aan de salariseis. Het belastbaar loon dient op jaarbasis meer dan € 39.467 (2022) te bedragen.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toepassing van de 30%-regeling gemaximeerd tot de zogenaamde Balkenendenorm (€ 223.000; 2023). Voor 2024 is deze norm nog onbekend. De 30%-regeling mag vanaf 2024 alleen nog over de Balkenendenorm worden toegepast. Voor 2023 zou dat betekenen dat een werkgever maximaal € 66.900 (30% van € 223.000) onbelast kan vergoeden op basis van de 30%-regeling. Als de werknemer niet het gehele kalenderjaar in Nederland werkzaam is, wordt de Balkenendenorm naar rato berekend.

Een overgangsregeling.

Voor ingekomen werknemers voor wie de 30%-regeling wordt toegepast over het laatste loontijdvak van 2022 is de aftoppingsmatregel niet per 1 januari 2024 van toepassing, maar per 1 januari 2026. Voor werknemers die per 2023 gebruikmaken van de 30%-regeling geldt deze regeling niet.

Voor werknemers die een salaris hebben boven de Balkenendenorm kan het lonen om al eerder te starten met toepassing van de 30%-regeling als dat op grond van de voorwaarden mogelijk is.

Hulp nodig?

Mocht je meer informatie over dit onderwerp willen ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Cb27a458d1b57b60b0bbf8fedfc5d06c
Een vraag voor Peggy Ramaekers?

Neem gerust contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen