Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Ook alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd!

Eerder informeerden wij je al dat je een opgaaf UBD moest doen als je in 2023 betalingen deed aan natuurlijke personen die niet bij jou in dienst waren, tenzij door hen een factuur met btw aan jou was uitgereikt. Onlangs werd bekend dat je in zogenaamde btw-verlegd situaties voor het jaar 2022 misschien ook alsnog in actie moet komen en een opgaaf UBD moet doen.

Case

Opgaaf UBD

Opgaaf UBD staat voor opgaaf 'Uitbetaling bedragen aan derden'. Deze verplichting voor onder meer ondernemers die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting (dus werknemers in dienst hebben) geldt vanaf het jaar 2022. De opgaaf UBD voor het jaar 2022 moest in principe uiterlijk 31 januari 2023 gedaan worden. Voor de opgaaf UBD voor het jaar 2023 gold 31 januari 2024 als uiterste termijn.

Bij de opgaaf UBD gaat het om het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van aan natuurlijke personen betaalde bedragen. Dit doorgeven hoeft onder meer niet als deze natuurlijke personen bij jou in dienst zijn. Een andere uitzondering is als deze natuurlijke personen een factuur aan jou uitreiken met btw.

Let op! De opgaaf UBD geldt ook als de natuurlijke persoon een ondernemer is en bijvoorbeeld een inschrijving heeft in de Kamer van Koophandel. Het gaat erom dat het een betaling betreft aan een natuurlijke persoon die aan jou geen factuur of een factuur zonder btw uitreikt.

Wat is een factuur met en zonder btw?

Over de vraag wat een factuur is met en zonder btw bestond in 2023 veel onduidelijkheid. Lange tijd werd gedacht dat een factuur met btw-verlegd door de Belastingdienst gezien werd als een factuur met btw.

Eind 2023, begin 2024 werd pas echt duidelijk dat de Belastingdienst hier anders over dacht. Een factuur met btw-verlegd is naar de mening van de Belastingdienst een factuur zonder btw.

Opgaaf UBD voor btw-verlegd 2023

Dit betekent dat je voor betalingen in 2023 aan natuurlijke personen die aan jou een factuur uitreikte met btw-verlegd uiterlijk 31 januari 2024 een opgaaf UBD had moeten doen.

Let op! Deed je dat nog niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst. We kunnen je hier uiteraard bij helpen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met een van onze adviseurs.

Opgaaf UBD voor btw-verlegd 2022

Deed je in 2022 betalingen aan natuurlijke personen die aan jou een factuur uitreikte met daarop btw-verlegd? Dan had je eigenlijk uiterlijk 31 januari 2023 een opgaaf UBD moeten doen. Op dat moment was er echter nog helemaal niet duidelijk dat deze verplichting ook hiervoor bestond. 

De hoop was dat de Belastingdienst zou goedkeuren dat deze opgaaf UBD achterwege kan blijven. Helaas is dat niet het geval. Je moet daarom alsnog, ook voor het jaar 2022, een opgaaf UBD doen voor deze situaties.

Let op! Deed je dat nog niet, wat heel waarschijnlijk is, neem dan contact op met de Belastingdienst voor maatwerk en afspraken over of en hoe je die opgaaf alsnog moet doen. We kunnen je hier natuurlijk bij helpen. Neem daarvoor contact op met een van onze adviseurs.

25abd0cb2a58a46a23b2a0136202e848
Een vraag voor Wouter Swinkels?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op