Header OverviewPage
Kennisbank - Accountancy

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

De groottecriteria die bepalen of jouw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Case

Drempelbedragen

De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. De bedragen van de criteria balanstotaal en omzet zijn met zo’n 25% verhoogd.

De huidige en bijgestelde drempels (voor 25% inflatie en afgerond naar boven) worden:

BalansNetto-omzet
MicroVorig350 000700 000
Bijgesteld450 000900 000
Toename28,6%28,6%
Klein (onderkant)Vorig4 000 0008 000 000
Bijgesteld5 000 00010 000 000
Toename25,0%25,0%
Klein (bovenkant)Vorig6 000 00012 000 000
Bijgesteld7 500 00015 000 000
Toename25,0%25,0%
Middelgroot/GrootVorig20 000 00040 000 000
Bijgesteld25 000 00050 000 000
Toename25,0%25,0%

Bron: Europese Commissie (DG FISMA)

Ben je controleplichtig?

De drempelbedragen bepalen onder andere of jouw onderneming controleplichtig is. Met ingang van de nieuwe criteria krijgen ondernemingen te maken met de controleplicht van de jaarrekening als zij op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan minimaal twee van de drie criteria:

  • het balanstotaal kent een waarde van minimaal € 7.500.000;
  • de omzet bedraagt minimaal € 15.000.000;
  • er zijn minimaal 50 werknemers in dienst.

Ingangsdatum mag al voor boekjaar 2023

Alle lidstaten van de EU moeten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 toepassen. De Nederlandse overheid biedt echter de mogelijkheid om, naar keuze van de onderneming, om deze nieuwe drempelbedragen met een vervroegde toepassing voor boekjaar 2023 al in te laten gaan. Dit is met name van belang voor middelgrote ondernemingen die op basis van de nieuwe criteria in boekjaar 2023 niet voldoen aan twee van de drie controlecriteria. Zij zijn daardoor dan voor dat boekjaar niet controleplichtig.

Let op! Valt jouw onderneming niet in de categorie middelgrote of grote ondernemingen? Dan hoef je niet te voldoen aan de vereisten van de duurzaamheidsrapportage (CSRD).