Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

ESG in het MKB, waarom is het belangrijk?

Het verduurzamen van de samenleving gaat gepaard met veel nieuwe wetten, regels en termen. Eén van deze termen heeft vandaag de dag een prominente plek in de duurzaamheidscampagnes van de overheid en Europese Commissie: ESG. Wat houdt deze term precies in en waarom is het van belang dat ondernemers hiervan op de hoogte zijn?

Case

Het begrip

ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (ondernemingsbestuur). Deze drie onderdelen worden gebruikt als maatstaf van de duurzaamheid van een onderneming. Hierbij wordt gekeken naar de productieprocessen, dienstverlening, besluitvorming, het management en de interactie met de lokale, regionale of nationale gemeenschappen waarin de onderneming actief is.

Duurzaamheid betekent voor veel mensen enkel het milieu. ESG laat echter zien dat duurzaamheid veel verder gaat dan dat. De milieucriteria kijken naar de manier waarop een onderneming omgaat met de milieu-uitdagingen, de sociale criteria kijken naar de behandeling van het personeel en de governance criteria kijken naar de manier waarop het bedrijf bestuurd wordt. De drie pijlers zijn opgebouwd uit ESG-factoren. Onderstaande tabel geeft een aantal veelvoorkomende factoren weer:

Environment (Milieu)

Social (Maatschappij)

Governance (Bestuur)

Afval en recycling

Diversiteitskwesties

Beloning bestuurders

Beheer toeleveringsketen

Gemeenschapsrelaties

Corruptie en omkoping

CO2-uitstoot

Gezondheid en veiligheid

Rechten aandeelhouders

Energieverbruik

Mensenrechten

Samenstelling van bestuur

Inkoop grondstoffen

Productverantwoordelijkheid

Stemrechten

Risico’s klimaatverandering

Werknemersrelaties

Visie en strategie

Nieuwe handelsmogelijkheden en omzetgroei

Duurzaamheid brengt veel kansen met zich mee. Door aangescherpte wet- en regelgeving moeten producten op andere wijze geproduceerd worden of wordt er gezocht naar andere oplossingen. Dit creëert nieuwe markten die betreden kunnen worden. Ook zijn steeds meer bedrijven op zoek naar groene toeleveranciers. Bovendien is een sterke verandering in het consumentengedrag zichtbaar. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in duurzame producten en zijn vaak bereid hier meer voor te betalen. Al deze factoren dragen bij aan een potentiële omzetgroei en meer businessmogelijkheden.

Wettelijke en juridische voordelen

Ondernemers die inzetten op duurzaamheid hebben in veel gevallen meer vrijheid. Veel nieuwe wet- en regelgeving zal voordelig voor hen zijn en de bedrijfsactiviteiten zullen onder minder scherp toezicht staan. Dit kan op den duur weer leiden tot een duurzame merkreputatie en minder sociale druk van activisten of lobbygroepen, een positief effect aan de klant- en werknemerszijde.

Financiële voordelen

Het overgrote deel van de financierende partijen stelt harde eisen aan het verstrekken van nieuwe leningen. Een groot deel van deze eisen heeft betrekking op duurzaamheid. Als een onderneming een duurzaamheidsbeleid kan laten zien, vergroot dit de kans op het verkrijgen van een financiering aanzienlijk. Een dergelijk beleid kan ook leiden tot dalende kosten en stijgende beleggingsopbrengsten dankzij beter kapitaalbeheer op de lange termijn. Bovendien wordt er steeds meer subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame investeringen en zijn er diverse aftrekregelingen waar een duurzame ondernemer aanspraak op kan maken.

Behoud en motivatie medewerkers

Steeds meer medewerkers hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit. Deze factoren wegen steeds zwaarder bij het vinden van een baan. Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid komt ook de bedrijfscultuur ten goede. Een dergelijk beleid heeft dus een grote invloed op het werven en behouden van personeel.

Het verwerken van ESG in de bedrijfsvoering en strategie wordt steeds belangrijker. Ondernemers die zich actief bezig houden met duurzaamheid en ESG dragen niet alleen bij aan een betere toekomst, maar halen hier zelf ook voordelen uit. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Onze duurzaamheidsspecialisten gaan graag het gesprek met je aan!

C37745e5588cb8d07a4f4a4532cba5a1
Een vraag voor Ferry Roefs?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen