Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

De voorjaarsnota | 2024

Maandag 15 april is de voorjaarsnota gepubliceerd. Wij delen graag een samenvatting met je! 

Case

Bedrijven (én ondernemers)

 • De MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 13,31% naar 12,03%.
 • De eindheffing voor bestelauto's wordt aangepast aan de inflatie.
 • De kwijtscheldingswinstmaatregel wordt aangepast om overlap met verliesverrekening te voorkomen.
 • De voorgestelde wet voor fiscale klimaatmaatregelen in de industrie en elektriciteit gaat niet door.
 • Het verlaagde tarief voor energiebelasting in de glastuinbouw wordt langzamer afgebouwd in combinatie met een verhoging van de CO2-heffing.
 • De tarieven voor de 3e, 4e en 5e schijf van de energiebelasting voor aardgas stijgen met respectievelijk 22,4% - en in 2030 nog eens met 2,7%.

Particulieren

 • De stijging van het toptarief is minder dan verwacht, namelijk € 557 in plaats van de geplande € 1.000.
 • De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft geen effect op de arbeidskorting.
 • De mogelijkheid om het pensioenbedrag in één keer op te nemen wordt uitgesteld.

Overig

 • Een tijdelijke korting op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor emissievrije auto's: 40% korting in 2026-2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Daarna vervalt de korting.
 • De BPM voor plug-in hybride auto's wordt aangepast vanwege een nieuwe Europese testmethode voor CO2-uitstoot.
 • Aftrek van btw wordt herzien voor kortdurende verhuurconstructies.
 • Belastingvrije soms en schijventarief worden aangepast voor Caribisch Nederland.

Niet fiscaal

 • De inkomensgrens voor kwijtschelding van toeslagen en belastingen wordt verhoofd.
 • De STAP-subsidie wordt vanaf 2024 stopgezet.
 • De salderingsregeling wordt niet afgeschaft.
 • Het budget voor de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische voertuigen wordt verminderd.

Nog in overweging?

 • Maatregelen om eenverdieners te ondersteunen - zoals de herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting.
 • Aanpak van belastingconstructies, inclusief kavelruilvrijstelling, kortdurende verhuurconstructies in de btw, belastingontwijking via splitsingsvrijstelling en meer. Zie voor alle details de volgende link: 
 • Extra belastingmaatregelen voor de zeer rijken zijn in ontwikkeling en worden voor de zomer bekendgemaakt.
2cfa2e8d8763880164d9aef19c255d38
Een vraag voor Johan Koolen?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen