Header OverviewPage
Kennisbank - HR Consultancy

Bij overlap verplichtstelling moeten pensioenfondsen zelf oplossing zoeken.

Soms komt het voor dat de activiteiten van de onderneming van een werkgever onder de werkingssfeer van meerdere bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf) vallen. Het is dan onduidelijk bij welk Bpf de werkgever verplicht is zich aan te sluiten. Een dergelijk conflict deed zich voor in een procedure welke recentelijk voor het Gerechtshof Den Haag diende.

Case

In dit conflict was het Bpf voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP) van mening dat maaltijdbereider Food Connect het pensioen van werknemers bij hen moest onderbrengen. Het VLEP eiste bijna € 1,6 miljoen op bij Food Connect voor de periode 2010-2015. In die tijd had de bereider van kant-en-klaarmaaltijden volgens een tafeltje-dekje-concept eerst een regeling bij een pensioenverzekeraar en vanaf juli 2014 bij het pensioenfonds Horeca & Catering. Het bedrijf is zelf echter van mening dat het met haar activiteiten onder de werkingssfeer van het Bpf Horeca & Catering (PHC).

Het Gerechtshof stelt de cateraar in het gelijk. Daarbij geeft het Gerechtshof aan dat cao-partijen er van de wetgever voor moeten zorg dragen dat werkingssferen van verplichtstellingen duidelijk zijn afgebakend. Ze moeten bovendien overlap voorkomen. Mocht er desondanks een discussie ontstaan waarin meerdere bpf vinden dat een bedrijf onder hun werkingssfeer valt, dan “mag van deze pensioenfondsen redelijkerwijs worden verwacht dat zij dit geschil gezamenlijk op korte termijn en in goed overleg oplossen, zo nodig door een verduidelijking van de verplichtstellingen”, aldus het Gerechtshof Den Haag.

Geen hoge premienota's.

Als de uitkomst van dat overleg blijkt dat een onderneming is aangesloten bij het verkeerde bpf, dan moeten beide fondsen samen een soepele overgang mogelijk maken. Het bedrijf zelf en zijn werknemers kunnen geen verwijten worden gemaakt van onduidelijkheden in de werkingssfeer van verplichtstellingen. Daarom stelt het Gerechtshof dat pensioendeelnemers zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van een overgang.

Helaas zien we dat dit in de praktijk vaker voor komt. Werkgevers worden dan ineens met enorm hoge premienota's geconfronteerd. Dit kan het bestaan van een onderneming flink onder druk zetten. We hebben dit meermaals voor werkgevers opgelost. Deze uitspraak is dan ook van grote waarde bij een Bpf-conflict. Mocht je een dergelijk conflict hebben, neem dan contact op met Rob van Knegsel via rob.vanknegsel@wesselman-info.nl.

Dca04ef2c1d4bedbdba87d34514dad72
Een vraag voor Rob van Knegsel?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen