Wijziging voorkoming dubbele belasting voor directeurs- en commissarisbeloningen

Zoals al eerder aangekondigd heeft de Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, op 8 juli jl. het geldende besluit voorkoming dubbele belasting bij de toepassing van belastingverdragen gewijzigd. Dit met ingang van 2023 voor de voorkoming van dubbele belastingheffing voor directeurs- en commissarisbeloningen. Per genoemde datum wordt de vrijstellingsmethode niet meer gehanteerd.  De verrekening methode daarentegen wel.

Tot en met 2022 verleende Nederland een voorkoming van de Nederlandse belastingdruk op deze inkomsten (naar rato). Dit aan de, in Nederland woonachtige, directeur of commissaris.

Met ingang van 2023 zal maximaal één verrekening mogelijk zijn voor deze inkomsten verschuldigde belasting.

Vanaf 2023 kan het bestaande belastingvoordeel van een directeur en/of commissaris salary-split komen te vervallen. Hiermee is per genoemde datum een definitieve breuk ontstaan tussen de eerder gelijke behandeling voor de voorkoming van dubbele belastingheffing. Dit voor de directeur- en commissarisinkomsten en de reguliere werknemer/arbeidsinkomsten. 

Aarzel niet om ons te contacteren als je nadere informatie over dit onderwerp wenst te ontvangen.

Heb je een vraag over de wijziging?

Bart van Gool

Bart van Gool helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!