Wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor jou als ondernemer?

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs opgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit akkoord is in 2020 ingegaan en heeft gevolgen voor jou als MKB ondernemer. Zo moeten in 2030 alle broeikasgassen met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990, en moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Lees hieronder wat het akkoord precies inhoudt en welke afspraken en doelen er in Nederland zijn.

Het klimaatakkoord
Het klimaatakkoord van Parijs is een VN klimaatakkoord dat onderdeel is van het klimaatverdrag. Het akkoord is opgesteld om de opwarming van de aarde terug te dringen. In het akkoord is vastgesteld dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Hierbij is het streven om de stijging tot 1,5 graden Celsius te beperken.

Deelnemers
Het Parijs klimaatakkoord is een akkoord tussen 195 landen inclusief de Verenigde Staten en China. Er wordt hierbij geen onderscheid meer gemaakt tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Afspraken
Het klimaatakkoord van Parijs is op 12 december 2015 gepresenteerd op de Klimaatconferentie van Parijs. De belangrijkste afspraken die daar zijn gemaakt zijn:

 • alle betrokken partijen zullen hun best doen om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen landen;
 • eens per vijf jaar zullen de doelstellingen geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld op basis van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering op dat moment;
 • urgente maatregelen moeten worden genomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering terug te dringen, zoals het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen. Dit alles zonder dat de voedselproductie in gevaar komt;
 • alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen;
 • armere landen worden gesteund door rijkere landen door middel van het klimaatfonds;
 • het Klimaatakkoord van Parijs is bindend. Alle 195 landen zijn verplicht dit akkoord na te leven. Maar de doelstellingen of plannen van landen, en de bedragen voor het klimaatfonds zijn niet bindend.

Nederland
Nederland is een van de 195 landen die betrokken is bij het Klimaatakkoord van Parijs. De doelstellingen die Nederland gemaakt heeft zijn:

 • in 2030 moeten broeikasgassen met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990;
 • in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Per sector zijn er verschillende doelen gesteld:

 • elektriciteit: in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
 • industrie: in 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit.
 • mobiliteit: zorgeloze mobiliteit, betaalbaar en gezond, voor alles en iedereen in 2050.
 • gebouwde omgeving: in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn.
 • landbouw en landgebruik: in 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn.

Verplichting ondernemingen
De Europese Unie heeft onlangs bekend gemaakt dat grote ondernemingen – meer dan 250 werknemers, € 40 miljoen omzet, balanstotaal € 20 miljoen – vanaf 2024 verplicht over hun klimaatrisico’s, CO2 -voetafdruk en andere duurzaamheidsprestaties moeten rapporteren. Dit onder het mom van de CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze rapportage moet door een externe deskundige worden gecontroleerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat de accountant zijn.

Ook voor kleinere bedrijven komen er nieuwe wetten aan. Zo moeten kantoorpanden groter dan 100m2 per ingang van volgend jaar, 2023, minimaal voorzien zijn van energielabel C. Indien dit niet het geval is, kan een forse boete worden opgelegd of mag het pand niet langer als kantoor benut worden.

Deze twee wetten maken deel uit van een totaal pakket aan regelgevingen die onze kant op komt. Naast de algemene wetgeving zullen er ook specifieke regels komen per sector om de vooropgestelde doelen te realiseren. De wetgeving vanuit de Europese Commissie loopt daarbij voorop. Een grote onderneming die volgens de CSRD zal moeten rapporteren over duurzaamheid zal bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar een groene leverancier of zakenpartner. Indien de partijen in zijn huidige netwerk niet aan duurzaamheid doen, is de kans groot dat de onderneming op zoek zal gaan naar partners die wél met het onderwerp bezig zijn. Op die manier sijpelt de wetgeving door naar kleinere ondernemingen, ook al vallen zij niet direct binnen de scope van de wet- en regelgeving.

Kansen
De energietransitie gaat echter niet alleen om risico’s en regeltjes. Men kan de transitie ook door een roze bril bekijken, want deze biedt ook ‘fantastische kansen’. “Als je een ondernemer bent die nieuwe energiebronnen of nieuwe manieren van toepassen weet te ontdekken, dan ben je succesvol. Dat geldt ook voor installatiebedrijven met het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. We beseffen ons al te goed dat verduurzaming een intimiderend onderwerp kan zijn, maar wij geloven dat we samen kunnen zorgen voor deze kansen en groeimogelijkheden.

Wil je meer weten over verduurzaming en alle hulpmiddelen die wij je kunnen bieden met betrekking tot duurzaamheid en de energietransitie? Neem dan contact op met één van onze duurzaamheidsspecialisten!

Heb je een vraag over dit klimaatakkoord?

Roy Colen

Roy Colen helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!