Versoberingsvoornemen kabinet 30% regeling

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten – zoals de kosten voor huisvesting – geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling. 

Op basis van de 30% regeling kunnen werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, onder voorwaarden, maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen.

In het verleden is de duur van de regeling al beperkt tot maximaal 5 jaar. In de voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangegeven de huidige 30%-regeling verder te willen versoberen. Met ingang van januari 2024 willen ze het maximale salaris beperken tot de zogenoemde ‘Balkenendenorm’. Deze bedraagt nu (cijfer 2022) € 216.000.

De voorgenomen versobering moet de overheid vanaf 2026 structureel € 85 miljoen opleveren en er lijkt te worden voorzien voor de jaren 2024 en 2025 in overgangsregeling voor bestaande regelingen.

Heb je een vraag over de 30% regeling?

Peggy Ramaekers

Peggy Ramaekers helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!