Verlaging btw-tarief op elektriciteit per 1 juli 2022

Om de gevolgen van de stijgende energiekosten te verzachten, heeft de Nederlandse overheid besloten de btw op energie per 1 juli 2022 tijdelijk te verlagen. Het btw-tarief zal dalen van 21% naar 9% en de maatregel geldt voor een periode van 6 maanden, tot en met 31 december 2022.

Het verlaagde tarief zal gelden voor de volgende vormen van energie:

  • Aardgas dat via een aardgasnet wordt geleverd of een soortgelijk systeem. Het aardgassysteem moet op het grondgebied van de EU liggen;
  • Stadsverwarming die via een warmtenet wordt geleverd;
  • Elektriciteit die wordt geleverd via het elektriciteitsnet.

De netbeheerkosten worden in diezelfde periode ook belast met 9% btw. Hiermee wordt bedoeld de kosten voor transport en de aansluiting op het net of het systeem.

Uit hetzelfde wetsvoorstel volgt een tijdelijke verlaging van de accijnzen op benzine, diesel en LPG met 21%. Deze maatregel is reeds ingevoerd per 1 april 2022 en blijft 9 maanden van kracht.

Let op! in bepaalde gevallen zal het 21%-tarief dus wel blijven gelden. Bijvoorbeeld voor aardgas, stadsverwarming of elektriciteit die niet via een net of systeem voor aardgas, warmte of elektriciteit wordt geleverd. Ook andere energie dan genoemd in bovenstaande opsomming blijft onder het 21%-tarief vallen.

Heb je nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heb je hier vragen over?

Franka Pijpers - van Lieshout

Franka Pijpers - van Lieshout helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!