Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen. Let op! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019.

Inhoud projecten
De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema's:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Omvang subsidie
Maximaal de helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd, tot een maximum van € 12.500. De subsidiabele kosten dienen minstens € 12.000 te bedragen.

Let op! Schakelt u een adviseur in? Dan zijn alleen de kosten voor het opstellen of begeleiden van het advies subsidiabel.

Eerst account aanmaken
Om subsidie te kunnen aanvragen moet u eerst een account aanmaken via het subsidieportaal. Tevens dient u zich onder het kopje 'mijn regelingen' te registreren voor de betreffende subsidie. 

Aanvraagperiode
Alleen van 8 t/m 12 april 2019 is het aanvraagformulier beschikbaar en kunt u subsidie aanvragen. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een projectnummer. Bij overschrijding van het budget wordt er geloot. U kunt het formulier aanvragen.

Voorwaarden:

  • Tijdens de projectperiode moet u minstens twee werknemers in dienst hebben.
  • Een project mag maximaal 12 maanden duren.
  • Uit het eindverslag of advies moet de betrokkenheid van de werknemers blijken.

Ontvangst subsidie
U moet binnen zes weken na het project uw einddeclaratie indienen. Wordt deze goedgekeurd, dan ontvangt u uiterlijk na 90 dagen uw subsidie.

Let op! Er kan nog een controle plaatsvinden. Is dit het geval, dan wordt u vooraf gebeld voor het maken van een afspraak.

Heeft u een vraag hierover?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen