Second opinion onder de nieuwe Arbowetgeving

Eerder berichtten wij u al over de veranderingen in de contracten met Arbodienstverleners vanaf 1 juli 2018. Werknemers hebben onder meer recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Wat houdt deze wijziging in voor u als werkgever?

Het basiscontract

In het basiscontract met de Arbodienstverlener moet worden vastgelegd welke bedrijfsarts of arbodienst de second opinion zal uitvoeren. Dit moet een onafhankelijke bedrijfsarts zijn die niet werkzaam is bij de arbodienst of het bedrijf waarin de bedrijfsarts werkt die het eerste advies heeft gegeven.

Let op: bij de keuze van de bedrijfsarts voor de second opinion heeft de OR een instemmingsrecht.

Verzoek van de werknemer

Een verzoek tot een second opinion kan alleen door de werknemer worden gedaan. U mag als werkgever geen second opinion aanvragen. U mag nog wel een deskundigen oordeel vragen bij het UWV. Het verzoek van de werknemer mag alleen geweigerd worden wanneer er sprake is van zwaarwegende argumenten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik maakt van een second opinion.

Kosten

De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever. Behalve wanneer de werknemer een andere bedrijfsarts kiest voor de second opinion, dan diegene genoemd in het basiscontract en de werkgever hier niet mee in stemt. Dan komen de kosten voor rekening van de werknemer.

Afwijkend advies

Als de werknemer ervoor kiest om de uitkomst van de second opinion te delen met de eerste bedrijfsarts, is het aan deze bedrijfsarts om te bepalen wat hij met de uitkomst van de second opinion doet.

Ook een werkgever is niet verplicht om het afwijkende advies over te nemen. Wel kan er dan door de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV worden gevraagd.

Heeft u nog vragen over de nieuwe Arbowetgeving of over andere juridische kwesties? Neem dan gerust contact op met een van onze juristen, zij helpen u graag verder.

Meer weten over de Arbowetgeving?

Wesselman vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.