Regels vakantiebijslag en wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2018

Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moet met ingang van 1 januari 2018 de vakantiebijslag ook worden berekend over een overwerkvergoeding. Vanaf 1 januari 2018 telt een overwerkvergoeding ook mee voor de bepaling van de minimumvakantiebijslag waarop een werknemer recht heeft.

Ook moet een werkgever met ingang van 1 januari 2018 voor overwerk een arbeidsbeloning betalen die tenminste gelijk is aan het minimumloon voor de gewerkte tijd.

Overwerk

Het begrip overwerk dient te worden onderscheiden van het begrip meeruren. Van overwerk is sprake indien meer wordt gewerkt dan de binnen het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur per week. Meeruren daarentegen zijn de uren die een parttimer werkt tussen de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren en de binnen het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur per week.

Voor meeruren en de reguliere arbeidsduur geldt nu reeds dat daarvoor een arbeidsbeloning moet worden betaald die gemiddeld overeenkomt met het minimumloon voor de gewerkte tijd. Daarover moet ook de minimumvakantiebijslag worden betaald. Door de wetswijziging gaat dit nu ook gelden voor overwerk. Samenvattend, met ingang van 1 januari 2018 dient voor de gehele arbeidsduur (reguliere arbeidsduur, meerwerk en overwerk) een arbeidsbeloning te worden betaald die gemiddeld ten minste gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Daarover dient ook een vakantiebijslag die tenminste gelijk is aan de minimumvakantiebijslag, te worden betaald.

Geen overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht voor overwerkuren opgebouwd voor 1 januari 2018. Over alle overwerkuren die worden uitbetaald na 1 januari 2018, moet daarom ook een vakantiebijslag worden betaald die tenminste gelijk is aan de minimumvakantiebijslag.

Uitzonderingen

Afwijken van deze regels kan voor overwerk en meerwerk alleen bij cao en als de werknemer zijn loon voor de overuren en meeruren omzet in extra vakantie-uren: de zogenaamde tijd-voor-tijd.

Tip! Niets geregeld in een CAO? Zorg dan voor opname en uitbetaling van overwerkuren vóór 31 december 2017. Zo voorkomt u betaling van vakantiebijslag over deze overwerkuren.

Wilt u meer weten?

Wesselman vertelt u er graag meer over onder het genot van een kopje koffie

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Meld u nu aan voor onze online nieuwsbrief