Overuren vergoeden in 'tijd voor tijd' vanaf 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2018 konden overuren al alleen nog maar worden vergoed in 'tijd voor tijd’ als dit schriftelijk met de werknemers is overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Maar met ingang van 1 januari 2019 zijn deze regels nog iets strenger geworden.

Sinds het nieuwe jaar is ook een schriftelijke overeenkomst echter niet meer genoeg. De afspraak dat overuren in 'tijd voor tijd’ vergoed worden, moet in een toepasselijke cao zijn opgenomen.

Is er voor uw bedrijf geen cao van toepassing of zijn er in de cao geen afspraken gemaakt over tijd voor tijd, dan mag u niet langer de overuren vergoeden door middel van tijd voor tijd, maar moet u deze uitbetalen. Over de overuren dient u ook vakantietoeslag te berekenen.

Uitzondering
Op deze regel bestaat echter wel een uitzondering. Als uw werknemers meer dan het minimumloon verdienen, mag u nog steeds tijd voor tijd vergoedingen afspreken. U moet er dan wel opletten dat de werknemer over alle gewerkte uren (dus ook de overuren) binnen de betalingsperiode ten minste het minimumloon ontvangt.

Let op!
Deze wijziging zou ertoe kunnen leiden dat aanpassing van uw arbeidsovereenkomst of personeelshandboek noodzakelijk is. Bent u benieuwd of u overuren nog steeds in tijd voor tijd mag vergoeden? Of heeft u een andere juridische vraag? Neemt u dan gerust contact op met een van onze juristen, zij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over de vergoeding van overuren?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen