Overdracht familiebedrijf? Betrek de hele familie hierbij!

Het lijkt wellicht eenvoudig: de overdracht van de zaak aan zoon- of dochterlief. Het gaat echter verder dan simpelweg het bestuursstokje doorgeven aan de volgende generatie, gevolgd met een bezoek aan de notaris om de aandelen over te dragen en in een overeenkomst de financiering te regelen.

Een familiebedrijf zit namelijk vaak complex in elkaar, aangezien er meerdere belangen spelen dan alleen zakelijke. Privé en zakelijk is moeilijk te scheiden, omdat ook familieleden die niet werkzaam zijn binnen de zaak, zich betrokken kunnen voelen bij de zaak. Zij kunnen zich gepasseerd of onderbedeeld voelen, indien ze niet bij het familiebedrijf worden betrokken. Dit kan vroeg of laat (bijvoorbeeld bij overlijden en vererving) tot ongewenste discussies en zelfs familieruzies leiden.

Het is daarom belangrijk een goede inventarisatie van deze (familie)belangen te maken en in kaart te brengen. Hiervoor is het zogenaamde 3-cirkelmodel een zeer geschikte tool.

Hierbij wordt niet alleen het ondernemingsbelang (bedrijf) in ogenschouw genomen, maar wordt ook aandacht gegeven aan de eigendoms- en familiaire aspecten. De nummers verwijzen naar de opties waar een belanghebbende ingedeeld kan worden. Door op een juiste wijze van het 3-cirkelmodel gebruik te maken en dus de diverse belanghebbenden te inventariseren, kun je het risico verkleinen om iemand over het hoofd te zien.

Als DGA die voornemens is zijn/haar bedrijfsopvolging goed te regelen, heb je vanzelfsprekend ook je eigen belangen. Het is daarom zeer aan te bevelen om dit proces niet alleen uit te voeren, maar gebruik te maken van een familieadviseur, die met alle belanghebbenden een onafhankelijk contact kan hebben en ook u als DGA de spiegel voor kan houden. 

Het is geen garantie voor succes, maar zaken bij een bedrijfsopvolging of -overdracht onbesproken laten, leidt vroeg of laat gegarandeerd tot problemen binnen de familie.

Wilt u graag een sparren over de overdracht van uw onderneming of de mogelijkheden van het 3 cirkelmodel? Neem dan contact met ons op.


Meer weten over bedrijfsoverdracht?

Adri van der Ceelen

Adri van der Ceelen vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.