Nieuwe ketenregeling met komst WAB

De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. ingestemd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. In aanloop naar onze ontbijtsessies “Actualiteiten Personeel en Arbeid” op 19 en 20 juni informeren we u wekelijks over een belangrijk onderwerp uit de WAB. In deze eerste editie informeren we u over de nieuwe ketenregeling.

Huidige ketenregeling

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de periode waarin 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan, teruggebracht van drie jaar naar ten hoogste twee jaar. De verwachting was dat werknemers op deze manier eerder een vast contract aangeboden zouden krijgen. In de praktijk blijkt deze regeling echter averechts te werken.

Nieuwe ketenregeling

De WAB draait deze maatregel daarom terug en verruimt de ketenregeling weer naar maximaal drie aansluitende contracten in drie jaar. Verder blijft de tussenpoos van 6 maanden, waarna een nieuwe keten ontstaat, onveranderd. Deze termijn kan bij cao worden teruggebracht naar drie maanden als de aard van het werk daarom vraagt.

Geen overgangsrecht

Belangrijk voor werkgevers met personeel is dat er geen overgangsrecht geldt bij inwerkingtreding van de WAB. De nieuwe ketenregeling wordt daardoor direct van toepassing op alle tijdelijke arbeidscontracten die op of na 1 januari 2020 eindigen. Wanneer een tijdelijk contract na 1 januari 2020 eindigt kan de werkgever de werknemer nog een tijdelijk contract aanbieden, mits de drie jaar (of het aantal van drie contracten) niet worden overschreden.

Ontbijtsessie “Actualiteiten Personeel en Arbeid”

De ketenregeling is een van de onderwerpen die wij op 19 en 20 juni bespreken. Onder het genot van een heerlijk ontbijt worden in een interactieve sessie alle actualiteiten op juridisch en HRM gebied behandeld. Ook worden de belangrijke wijzigingen in socialeverzekeringsrecht en loonbelasting besproken. Te denken valt onder meer aan Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), compensatieregeling transitievergoeding, WAGW-EU en de gewijzigde loonheffing tabellen. De vertaalslag naar de praktijk staat uiteraard centraal.

Deelnemen?
Een bijeenkomst die u niet mag missen! Deelname is kosteloos. Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is raden wij u aan om u direct aan te melden voor de bijeenkomst op 19 juni of de bijeenkomst op 20 juni

 

 

Heeft u een vraag over de ontbijtsessies of de Wab?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen