Meldingsplicht gedetacheerde werknemers uitgesteld

Per 1 januari 2019 zou de (digitale) meldingsplicht voor naar Nederland gedetacheerde werknemers in Nederland ingaan. Deze meldingsplicht wordt echter uitgesteld totdat het digitale meldsysteem voor deze meldingen beschikbaar is. De verwachting is dat het meldsysteem per 1 april 2019 gelanceerd wordt. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen en de exacte ingangsdatum.

De meldingsplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie als gevolg van de implementatie van de Europese WagwEU-richtlijn. Bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn en werknemers naar Nederland detacheren, moeten dit vóór aanvang melden via een digitaal meldsysteem van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Inspectie SZW kan zo controleren of voor deze werknemers de Nederlandse minimale arbeidsvoorwaarden worden toegepast, zoals:

• het minimumloon;
• voldoende rusttijden;
• veilige arbeidsomstandigheden;
• gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
• een minimum aantal vakantiedagen;
• voorwaarden uit een algemeen verbindend verklaarde cao.

Meldingsplicht bij detachering van medewerkers vanuit Nederland 
Omdat in veel landen van de EU deze richtlijn al wet is geworden, kan het zijn dat u nu al verplicht bent dit te melden bij de lokale autoriteiten. De specialisten van Wesselman International kunnen u meer vertellen over deze verplichtingen en u hierbij indien gewenst ondersteunen. 


Meer weten over de meldingsplicht?

Ruud van Poppel

Ruud van Poppel helpt u graag verder!

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.