Kabinet verlengt aanvraag termijn 1e tranche NOW 3.0

Het kabinet heeft besloten de aanvraagtermijn voor de eerste tranche NOW 3.0. te verlengen. Dit in verband met de gisterennacht om 00:00 ingegane lockdown.

Deze termijn werd eerder per 13 december gesloten. Het is derhalve weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor een tegemoetkoming en ditmaal tot en met 27 december 17:00. Uiteraard moet worden voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Voor bedrijven getroffen door de lockdown is het mogelijk om de 3 maanden referteperiode voor de omzet zo te kiezen dat hierin de periode van de lockdown volledig wordt begrepen.

Het is namelijk mogelijk deze 3 maandsperiode per 1 december 2020 te laten ingaan zodat deze loopt tot en met eind februari 2021. De te ontvangen compensatie bij toekenning van de aanvraag betreft echter de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020.

Voor de loonkosten voor de maand januari 2021 (en volgende) is een aanvraag op basis van de tweede tranche NOW 3.0 noodzakelijk. Deze aanvraag kan echter pas worden ingediend vanaf 15 februari 2021

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten over de NOW-regeling?

Wesselman helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen