Indiening aangiften vennootschapsbelasting 2017 en vaststelling commerciële jaarrekeningen 2017 i.v.m. aangekondigde reparatiewetgeving fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op 22 februari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in twee zaken over de vraag of het Nederlandse regime van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht. Naar aanleiding daarvan heeft de Staatssecretaris van Financiën reparatiewetgeving aangekondigd met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00. Deze wetgeving is nog steeds niet bekendgemaakt.

Daardoor is de vraag gerezen hoe nu met de uitspraak van het HvJEU en de aangekondigde reparatiewetgeving om te gaan voor de indiening van aangiften vennootschapsbelasting en de vaststelling van de commerciële jaarrekeningen 2017.  Wesselman stelt zich op het standpunt dat de aangiften vennootschapsbelasting 2017 moeten worden opgesteld en ingediend conform de wet- en regelgeving zoals die nu geldt. Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de fiscale positie in de commerciële jaarrekeningen 2017. Met wijzigingen op grond van de aangekondigde reparatiewetgeving kan geen rekening worden gehouden, zolang het wetsvoorstel niet bekend gemaakt is.


Meer weten over deze spoedreparatie?

Johan Koolen

Johan Koolen informeert u graag hierover.

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!