Direct marketing onder de AVG

Sinds de invoering van de AVG is er veel te doen geweest rondom direct marketing, is dit nu wel of niet toegestaan? Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) duidelijkheid gegeven over direct marketing. Aangezien er veel gebruik wordt gemaakt van direct marketing en de kans groot is dat u dit ook doet, zetten we hieronder kort de belangrijkste aandachtspunten op een rij.​

Toestemming 
Uitgangspunt is dat er toestemming nodig is om direct marketing uit te kunnen voeren. Er moet kunnen worden aangetoond dat er daadwerkelijk toestemming is gegeven door de betrokkenen. Hiervoor gelden echter uitzonderingen per direct marketing soort.

Soorten direct marketing 
De AP onderscheidt drie soorten direct marketing, waarvoor andere regels gelden: 
- Digitale direct marketing (per e-mail, sms of app); 
- Telemarketing; 
- Reclamepost. 

Digitale direct marketing 
Bij digitale direct marketing is voorafgaand geen toestemming nodig wanneer reeds bestaande klanten worden benaderd met een aanbieding voor eigen, soortgelijke producten (iemand die in het verleden ooit een product of dienst heeft afgenomen, kan al als klant worden betiteld). De Telecommunicatiewet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Hebben zij dat gedaan, dan mag u hen geen digitale direct marketing meer sturen. Iedere keer wanneer u digitale direct marketing verstuurt, moeten mensen zich eenvoudig en gratis af kunnen melden voor bijvoorbeeld reclames of digitale nieuwsbrieven.

Telemarketing 
Wanneer u mensen wilt bellen met een reclameaanbod, heeft u hier geen voorafgaande toestemming voor nodig, als u de gegevens van deze mensen maar rechtmatig heeft verkregen. Hierop gelden twee uitzonderingen: 

1. Mensen die verzet hebben aangetekend op grond van de telecommunicatiewet of 
2. Mensen die zich hebben ingeschreven in het bel-me-niet-register 

mogen niet gebeld worden. Dit moet altijd vooraf worden gecontroleerd. Bestaande klanten mogen daarentegen wel worden gebeld voor een aanbod voor eigen, soortgelijke producten. 

Let er op dat u mensen er tijdens ieder telefoongesprek op wijst dat zij verzet kunnen aantekenen en dat zij zich kunnen inschrijven in het bel-me-niet-register. 

Reclamepost 
Als het gebruik van de gegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn, kan er zonder problemen reclamepost worden verstuurd. In alle andere gevallen is voorafgaande toestemming nodig. Wanneer de direct marketing ziet op soortgelijke producten of diensten als waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal dit eerder verenigbaar zijn dan wanneer het om compleet andere producten of diensten gaat. 
Ook in het geval van reclamepost hebben mensen het recht om bezwaar maken. Daarnaast kunnen zij zich inschrijven in het Postfilter. In beide gevallen mag er geen reclamepost meer worden verstuurd. 

Wenst u aan direct marketing te doen, wees dan bewust van de strengere eisen onder de AVG. Mochten er vragen zijn over direct marketing of andere vragen omtrent de AVG, neemt u dan contact op met Mariëlle Scheepens, senior jurist bij Wesselman.

Heeft u een juridische vraag?

Wesselman helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen