De MKB Verzuim Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers ervoor kiezen om de risico's in verband met zieke werknemers te verzekeren via een verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorgverzekering, een nieuwe verzuimverzekering voor de ondernemer die zich graag met zijn eigen bedrijf wil bezighouden, het regelwerk uit handen wil geven, maar geen risico's wil lopen. En dat tegen een premie die qua stijging ook nog eens gemaximeerd is. Naar onze mening zeker het vergelijken waard!

Veel MKB werkgevers worstelen met de verplichtingen bij zieke medewerkers en lopen daarbij tegen de volgende risico’s aan:

  • Als werkgever moet u twee jaar lang minimaal 70% van het loon van zieke medewerkers doorbetalen, plus de daarover verschuldigde werkgeverslasten en eventuele kosten ter vervanging van de zieke werknemer.
  • Daarnaast bent u ook nog eens verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en heeft u een re-integratieverplichting.
  • Als bovendien blijkt dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingezet om uw zieke medewerker te laten re-integreren, kan het UWV u vervolgens ook nog een loonsanctie opleggen. Deze boete komt neer op maximaal een jaar extra doorbetaling van het loon!

Voor veel werkgevers zijn voornoemde risico’s een drempel om vast personeel in dienst te nemen. Bestaande verzuimverzekeringen al dan niet in combinatie met een contract met een arbodienst kunnen deze risico’s in de praktijk niet volledig wegnemen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzekeraars daarom de opdracht gegeven om vanaf 1 januari 2020 de MKB Verzuim Ontzorgverzekering aan te bieden. Het doel van deze verzekering is het helpen van werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte met een compleet en betaalbaar dienstverleningspakket, waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt.

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering: de belangrijkste punten op een rij

  • De werkgever krijgt vanuit de verzekeraar een actieve en professionele ondersteuning op het gebied van re-integratie van de zieke werknemer. Bij langdurig verzuim krijgt iedere zieke werknemer begeleiding van een speciale casemanager toegewezen. De casemanager voert de regie over de re-integratie en neemt u als werkgever een hoop regelwerk uit handen.
  • De verzekeraar vergoedt de interventiekosten van de door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratieactiviteiten. Dit geldt zowel voor een terugkeer naar het eigen werk (spoor 1) of naar werk bij een andere werkgever (spoor 2). De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en geregistreerde bedrijfsartsen en casemanagers;
  • De overheid stelt jaarlijks (vanaf 2021) € 450 miljoen beschikbaar om de kosten van een verzuimverzekering voor werkgevers te verlagen. Met de ongeveer beschikbare € 1.200,- vergoeding per werkgever kan deze de nieuwe verzuimverzekering geheel of gedeeltelijk bekostigen. De voorwaarden van deze bijdrage zijn nog niet geheel bekend;
  • Deze MKB Verzuim Ontzorgverzekering is poortwachterproof. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie;
  • Een onverwachte stijging van de premies voor de verzuimverzekering wordt beperkt. Het meetellen van het eigen verzuim wordt namelijk per bedrijfsgrootte gemaximeerd bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar.

Onze conclusie / aanbeveling

De nieuwe MKB Verzuim Ontzorgverzekering biedt u als werkgever een unieke kans om de risico’s van zieke werknemers adequaat te verzekeren, en volledig ontzorgd te worden bij  uw verplichtingen en taken rondom de begeleiding en re-integratie.

Naar onze mening biedt de MKB Verzuim Ontzorgverzekering een mooie gelegenheid om de verzekering van uw ziekteverzuim opnieuw tegen het licht te laten houden.

De inkomensadviseurs van Wesselman kunnen u hierin adviseren en aan de hand van een onafhankelijke marktvergelijking de best passende verzuimoplossing voor u selecteren én afsluiten.

Heeft u een vraag over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen