De invoering van het “UBO-Register”: hebben wij UBO’s en wat moeten we doen?

Per 10 januari 2020 zullen op grond van Europese regelgeving, die onder meer het witwassen van crimineel geld beoogt tegen te gaan, de meeste Nederlandse entiteiten (BV, Stichtingen, Vof, etc.) een registratieplicht hebben van iedereen die een uiteindelijk economisch belang heeft van meer dan 25%. Deze personen worden aangeduid als UBO (afkorting van het Engelse “Ultimate Beneficial Owner”). De registratie van de UBO’s in het UBO-register vindt plaats bij de Kamer van Koophandel.
Ontbreken “echte UBO’s” omdat niemand een belang heeft van meer dan 25%, dan worden de statutaire bestuurders aangemerkt als “pseudo-UBO” en moeten die worden geregistreerd.

Alle nieuwe entiteiten die worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben één week de tijd voor de registratie van de UBO-informatie in het UBO-register. Vooralsnog zijn de ruim 1,5 miljoen huidige ingeschreven Nederlandse entiteiten zelfstandige verantwoordelijk voor de UBO-registratie. Zij moeten hieraan voldoen binnen 18 maanden na invoering van het register. De Kamer van Koophandel kan de doelgroep herinneren aan de inschrijfplicht. Na de 18-maandentermijn geldt overigens de gewone termijn van één week.
Het niet voldoen aan deze registratieplicht, is een economisch delict.

Wij willen u daarom tijdig informeren over hoe u kunt vaststellen wie kwalificeert/ kwalificeren als (pseudo)UBO en welke informatie u moet registeren over deze personen.
Wij hebben daarom een hulpformulier gemaakt dat u bijgaand aantreft.

Zoals uit dit formulier blijkt, zullen bepaalde gegevens die u moet aanleveren openbaar zijn in te zien. Ofschoon naar onze mening de openbare inzage van UBO-gegevens als een inbreuk op de privacy kan worden ervaren, komt er slechts een heel beperkt afschermingsbeleid.

De openbare UBO-gegevens kunnen op verzoek worden afgeschermd wanneer het minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) en handelingsonbekwame meerderjarige personen (onder curatele gesteld) betreft. Ervaart een UBO de openbare inzage van zijn UBO-gegevens als een onevenredig risico, een risico op ontvoering, chantage e.d. dan kan een dergelijke UBO alléén om afscherming van de openbare gegevens verzoeken indien al sprake is van beveiliging van overheidswege. Alle personen waarvoor dat geldt staan op specifieke lijsten die de Kamer van Koophandel kan checken.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht, heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de registratieplicht of hebt u ernstige bezwaren tegen het feit dat een deel van de informatie openbaar is te zien, neem dan gerust contact met ons op.

Hulpformulier

Heeft u een vraag over het UBO-register?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen