Controle en inzicht in mijn aanwezige liquiditeiten. Hoe?

In tijden van Corona geldt meer dan eens het gezegde 'Cash is King'.
Om in deze spannende economische tijden juiste keuzes te kunnen maken is het van groot belang dat je deze maakt op basis van actuele financiële cijfers.

Elke ondernemer heeft doelstellingen. Soms impliciet en gedreven door zijn ambities. Maar soms ook heel expliciet geformuleerde bedrijfsdoelstellingen. De ambities variëren van een fatsoenlijk inkomen bij pensionering tot aan het totaal ‘disrupten’ van hele sectoren. Wat de plannen ook zijn, de kans van slagen is altijd groter als er een goed plan ligt en er frequent gekeken wordt naar de realisatie.

Vragen als:
• Is de uitvoering volgens plan gegaan?
• Waren de veronderstellingen juist?
• Als de uitkomsten afwijken, waar heeft dat dan aan gelegen?

Visionplanner geeft de mogelijkheid om resultaten direct inzichtelijk te maken. Hiermee krijg je grip op de toekomst van je onderneming. Een dashboard waarin alle informatie voor het goed en adequaat sturen van de onderneming real-time beschikbaar is.

Maar we gaan verder, met gepersonaliseerde prognoses voortkomend uit de doelen van de ondernemer maken we de doelen meetbaar. Dagelijks kan gekeken worden of de doelstellingen binnen handbereik liggen of dat actie nodig is.

Onze adviseurs gaan deze uitdaging graag met u aan en kijken met u wat de doelstellingen zijn en hoe deze zich vertalen in cijfers. Vervolgens zullen zij samen met u de realisatie van de doelstellingen monitoren en bijsturen waar nodig.

Wilt u ook meer inzicht in uw liquiditeiten?

Wesselman helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen