Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is voor partners (in loondienst) van vrouwen die pas bevallen zijn.

Voorheen kregen partners na de geboorte van een baby 2 dagen verlof. Dit verlof is sinds 2019 uitgebreid naar maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. Wie bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, heeft recht op 5 x 32 uur aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof mag gespreid worden opgenomen.

Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 wordt geboren. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximum dagloon. De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer moet echter wel eerst het reguliere geboorteverlof (eenmaal het aantal werkuren per week) opnemen, voordat het aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De werknemer kan er dus voor kiezen om bijvoorbeeld maar 3 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Er kan in cao’s in positieve zin worden afgeweken van deze voorwaarde.

De werkgever kan de uitkering aanvragen bij het UWV, die de uitkering aan de werkgever uitbetaalt. Het is ook mogelijk de uitkering rechtstreeks aan de werknemer uit te laten betalen.

Heeft u vragen over het aanvullend geboorteverlof?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen