Webinar 'Basisregels AVG'

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacy wetgeving (Wbp). De nieuwe wetgeving moet zorgen voor een betere bescherming van data voor alle EU-burgers. Alle bedrijven die persoonsgegevens in een bestand bewaren en/of verwerken, moeten de strikte AVG- regels vanaf dan naleven. De Europese privacy toezichthouders (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen stevige boetes opleggen bij overtredingen. Kortom: zorg dat u voldoet aan de AVG-eisen!

AVG: geldt dat ook voor mij?

Is de AVG voor u van toepassing? Wat zijn uw rechten en plichten onder de AVG en welke rechten hebben de personen van wie u gegevens verwerkt? Wie is verantwoordelijk? Wat zijn de potentiële gevaren en hoe kan uw organisatie zich voorbereiden? Deze en andere (basis-)vragen zullen beantwoord worden tijdens het webinar op 31 mei. Uiteraard is er tevens gelegenheid voor het stellen van vragen.

Na afloop van het webinar:

  • bent u op de hoogte van de wijzigingen in de wet;
  • zijn uw basisvragen over de AVG wetgeving beantwoord.

Deelname wordt u kosteloos aangeboden door Wesselman Accountants | Adviseurs. Wij hanteren per webinar een maximum van 40 deelnemers.

Aanmelden webinar?

U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit webinar. Deelname is eenvoudig, u heeft enkel een pc met internetverbinding nodig en kunt vervolgens vanuit iedere gewenste locatie inloggen. Uiteraard krijgt u ook tijdens het webinar de gelegenheid om vragen te stellen. 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de sessie op donderdag 31 mei om 15.30 uur. De sessie zal naar verwachting 1,5 uur duren. 

Graag tot dan!

Heeft u een vraag over de AVG?

Wesselman helpt u graag verder!