Ontbijtsessie 'Basisregels AVG'

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacy wetgeving (Wbp). De nieuwe wetgeving moet zorgen voor een betere bescherming van data voor alle EU-burgers. Alle bedrijven die persoonsgegevens in een bestand bewaren en/of verwerken, moeten de strikte AVG- regels vanaf dan naleven. De Europese privacy toezichthouders (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen stevige boetes opleggen bij overtredingen. Kortom: zorg dat u voldoet aan de AVG-eisen!

AVG: geldt dat ook voor mij?
Is de AVG voor u van toepassing? Wat zijn uw rechten en plichten onder de AVG en welke rechten hebben de personen van wie u gegevens verwerkt? Wie is verantwoordelijk? Wat zijn de potentiële gevaren en hoe kan uw organisatie zich voorbereiden? Deze en andere (basis-)vragen zullen beantwoord worden tijdens deze ontbijtsessie op donderdag 29 maart. Uiteraard is er tevens gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma donderdag 29 maart:

07.30 uur: Ontvangst met koffie/ thee/ broodjesbuffet
08.00 uur: Aanvang presentatie
09.00 uur: Gelegenheid tot vragen
09.30 uur: Einde bijeenkomst

Na afloop van deze bijeenkomst:

  • bent u op de hoogte van de wijzigingen in de wet;
  • zijn uw basisvragen over de AVG wetgeving beantwoord.

Deelname aan deze ontbijtsessie wordt u kosteloos aangeboden door Wesselman Accountants | Adviseurs. Wij hanteren per sessie een maximum van 25 deelnemers. 

Heeft u een vraag over de AVG?

Anouk van den Dungen - Maltha

Anouk van den Dungen - Maltha helpt u graag verder!