Ontbijtsessie 'Basisregels AVG' - VOL

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacy wetgeving (Wbp). De nieuwe wetgeving moet zorgen voor een betere bescherming van data voor alle EU-burgers. Alle bedrijven die persoonsgegevens in een bestand bewaren en/of verwerken, moeten de strikte AVG- regels vanaf dan naleven. De Europese privacy toezichthouders (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen stevige boetes opleggen bij overtredingen. Kortom: zorg dat u voldoet aan de AVG-eisen!

AVG: geldt dat ook voor mij?
Is de AVG voor u van toepassing? Wat zijn uw rechten en plichten onder de AVG en welke rechten hebben de personen van wie u gegevens verwerkt? Wie is verantwoordelijk? Wat zijn de potentiële gevaren en hoe kan uw organisatie zich voorbereiden? Deze en andere (basis-)vragen zullen beantwoord worden tijdens deze ontbijtsessie op 27 maart a.s. Uiteraard is er tevens gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma dinsdag 27 maart:

07.30 uur : Ontvangst met koffie/ thee/ broodjesbuffet
08.00 uur: Aanvang presentatie
09.00 uur: Gelegenheid tot vragen
09.30 uur: Einde bijeenkomst

Na afloop van deze bijeenkomst:

  • bent u op de hoogte van de wijzigingen in de wet;
  • zijn uw basisvragen over de AVG wetgeving beantwoord.

Deelname aan deze ontbijtsessie wordt u kosteloos aangeboden door Wesselman Accountants | Adviseurs. Wij hanteren per sessie een maximum van 25 deelnemers. 

Update 12 maart: het maximum aantal deelnemers voor deze sessie is bereikt. Aanmelden voor deze datum is niet meer mogelijk. Er zal op korte termijn een tweede sessie worden ingepland. 


Heeft u een vraag over de AVG?

Anouk van den Dungen - Maltha

Anouk van den Dungen - Maltha helpt u graag verder!