Aanvullen e-mailadres(sen)

Binnenkort gaan wij van start met een klantportaal; u krijgt dan een persoonlijk online portaal waarin we rechtstreeks met u kunnen communiceren. Denk hierbij aan berichtgeving over belastingaanslagen, het opvragen van gegevens en het aanbieden van de aangifterapporten inkomstenbelasting. Tevens wordt het mogelijk om via het portaal direct uw aangiftes te accorderen en verzenden naar de Belastingdienst.
 
Aangezien bij fiscale partners (zoals gehuwden en geregistreerd partners) de aangiften formeel door iedere partner afzonderlijk ondertekend dient te worden, dienen wij voor iedere persoon afzonderlijk een portaal aan te maken. Het inloggen vindt plaats via een combinatie van een e-mailadres en wachtwoord, daarom hebben we bij fiscale partners van iedere persoon afzonderlijk een uniek e-mailadres nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om het e-mailadres dat u voor het portaal wilt gebruiken, alsook dat van uw eventuele fiscale partner, aan ons door te geven via onderstaand formulier. Na verzending van het formulier krijgt u de mogelijkheid om nog een e-mailadres door te geven.