Een dreigend conflict met de belastingdienst voorkomen of genezen? Op Wesselman kunt u rekenen!

Wij houden ons dagelijks bezig met formele belastingzaken. Wat voor u veelal noodzakelijk kwaad is, vinden wij een uitdaging.

Bij het nakomen van uw fiscale verplichtingen spelen formele aspecten steeds een grote rol. Wat zijn uw rechten tegenover de fiscus? Wat zijn de gevolgen als u uw verplichtingen niet op tijd nakomt? Bij Wesselman Accountants | Adviseurs houden wij ons dagelijks bezig met formele belastingzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale boetes, betalingsmoeilijkheden, aansprakelijkstellingen, boekenonderzoek, de inkeerregeling, maar ook aan een diversiteit van bezwaren en beroepen. Voor u als ondernemer geen leuke, maar helaas wel noodzakelijke materie. 

Daar komt nog bij dat er de laatste jaren sprake is van een explosie van veranderingen op het formele werkterrein, waaronder de wetswijzigingen op het gebied van de rente-methodiek, het verruimen van het bodemrecht, het verharden van het boeteregime de informatiebeschikking en de dwangsommogelijkheid, maar ook de op handen zijnde wijzigingen in het formele verkeer met de Belastingdienst. Daarbij komt nog baanbrekende jurisprudentie, zoals de mogelijkheid van immateriële schadevergoeding en matiging van boetes wegens te lange behandeltermijnen.

Wesselman Accountants | Adviseurs kent de weg als geen ander binnen dit complexe vakgebied en ziet het voorkomen van obstakels, alsook het creëren en benutten van mogelijkheden, als een interessante uitdaging waarin wij onze ondernemers graag bijstaan.

Onze specialisten

Igor Suselbeek

Senior Belastingadviseur | Specialist Formeel recht

Wilt u meer weten over formeel recht?

Igor Suselbeek

Igor Suselbeek praat u hierover graag bij!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Maak direct een afspraak, de koffie staat klaar! Plan een afspraak