Estate planning

In uw Circle of Life zijn meerdere momenten waarop onze Estate Planners u kunnen helpen. Zij kunnen u ondersteunen bij uw keuzes met betrekking tot het overdragen van uw vermogen naar een volgende generatie. Maakt u daar géén keuze in, dan zal bij overlijden uw gehele vermogen in een keer overgaan naar uw meest directe familieleden. Door wél bewust een bepaald pad te kiezen, houdt u de regie over de overgang van uw vermogen.

Testament

Vaak zal tijdens de “groei en ontwikkelingsfase” in de Circle of Life het moment van huwelijk of samenwonen het eerste moment zijn om over het belang van een testament na te denken. Door middel van een testament kunt u bewust kiezen welk deel van uw vermogen aan wie wordt nagelaten bij uw overlijden. Indien u geen testament opstelt, zal uw gehele vermogen bij overlijden overgaan naar uw meest directe familieleden op basis van het Nederlandse wettelijke systeem; de zogenaamde wettelijke verdeling.

Een testament kent ook een “uiterste houdbaarheidsdatum”. Op diverse momenten in uw Circle of Life is het belangrijk om het testament weer onder de loep te nemen. Dat kan zijn omdat u kinderen krijgt, u een onderneming start of juist gaat overdragen, of omdat u helaas te maken krijgt met een relatiebreuk. Kortom, een testament moet passen bij uw fase in de “Circle of Life”.

Onze Estate Planners kunnen u ondersteunen bij uw keuze ten aanzien van uw testament en de update daarvan. Uw persoonlijke wensen staan hierbij centraal en vormen het uitgangspunt bij het afweging van de diverse juridische, fiscale en economische aspecten die in uw testament een rol spelen. Zij kunnen u in contact brengen met een notaris indien u die nog niet heeft. Een testament moet namelijk door een notaris worden opgesteld. In samenspraak met de notaris kan dan ervoor gezorgd worden dat uw (aangepaste) testament voldoet aan uw actuele wensen en omstandigheden.

Levenstestament

De Circle of Life kent helaas niet alleen hoogtepunten. Door een ongeval of door ziekte kan men tijdelijk of permanent handelingsonbekwaam worden. Een misverstand is dat dan een testament in werking treedt. Maar dat is niet juist. Een testament is een uiterste wil als u bent overleden. Een levenstestament is een document waarin u allerlei zaken kunt vastleggen voor het geval u niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen als gevolg van een ongeval of ziekte. Een levenstestament is dus uw wilsbeschikking bij leven. U kunt overigens meerdere personen in uw levenstestament aanwijzen. Op die manier behartigen dan meerdere mensen een onderdeel van uw uiteenlopende belangen (privévermogen, ondernemingsvermogen, medische en verzorgingsaspecten e.d.)

Onze Estate Planners kunnen u ondersteunen bij uw keuzes ten aanzien van uw levenstestament. Uw persoonlijke wensen staan hierbij centraal en vormen het uitgangspunt bij de opstelling van uw levenstestament. Een levenstestament hoeft niet persé te worden opgesteld door een notaris. Toch raden wij u aan om dit wél doen en wij kunnen u in contact brengen met een notaris indien u die nog niet heeft. Bij bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld ten aanzien van een eigen woning of aandelen in een onderneming, moet de door u in het levenstestament aangewezen persoon, namelijk alsnog over een notariële volmacht beschikken. Door het levenstestament meteen door een notaris te laten opstellen, wordt dat meteen geregeld.

Samenlevingscontract

Indien u gaat samenwonen, kunt u de onderlinge afspraken vastleggen in een samenlevingscontract. U hoeft hierbij niet persé een notaris in te schakelen, maar wij bevelen dit wél aan. Onze Estate Planners kunnen u in contact brengen met een notaris, indien u nog geen notaris heeft. U persoonlijke wensen en die van uw partner staan centraal en vormen het uitgangspunt bij het afweging van de diverse juridische, fiscale en economische aspecten die in uw samenlevingscontract een rol spelen. In samenspraak met de notaris kan dan ervoor gezorgd worden dat uw samenlevingscontract voldoet aan de actuele wensen en omstandigheden van u en uw partner.

Tevens wordt besproken of ook een testament opgesteld dient te worden; op grond van het samenlevingscontract bent u namelijk nog geen erfgenamen van elkander.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Een stap in uw Circle of Life is mogelijk trouwen of het sluiten van een geregistreerd partnerschap. U kunt hierbij overwegen om af te wijken van het wettelijke systeem door huwelijks- of partnervoorwaarden op te stellen. Onze Estate Planners kunnen u ondersteunen bij uw keuzes ten aanzien van uw huwelijksregime of partnerregime. Uw persoonlijke wensen en die van uw aanstaande partner staan hierbij centraal en vormen het uitgangspunt bij het afweging van de diverse juridische, fiscale en economische aspecten die in huwelijks- of partnervoorwaarden een rol spelen. Zeker wanneer u een eigen onderneming drijft, verdienen deze voorwaarden speciale aandacht. Onze Estate Planners kunnen u in contact brengen met een notaris indien u nog geen notaris heeft. Huwelijks- of partnervoorwaarden moet namelijk door een notaris worden opgesteld. In samenspraak met de notaris kan dan ervoor gezorgd worden dat uw huwelijks- of partnervoorwaarden voldoen aan uw actuele wensen en omstandigheden. Met name huwelijks- of partnervoorwaarden die niet goed zijn opgesteld ten aanzien van ondernemingsvermogen kunnen tot onaangename verrassingen leiden. Met de juiste zorgvuldigheid kan dit worden voorkomen.

Naleven huwelijkse voorwaarden

De opgestelde huwelijks- of partnervoorwaarden omvatten diverse onderlinge afspraken die u en uw partner ook daadwerkelijk dienen na te leven. In de praktijk worden deze afspraken zelden nageleefd. Dit is niet verstandig. Het al dan niet naleven van de huwelijks- of partnervoorwaarden heeft invloed op de omvang van uw gezamenlijk en uw privévermogen. In het bijzonder bij ondernemers kunnen niet of onjuist nageleefde voorwaarden leiden tot onaangename verrassingen, bijvoorbeeld in de situatie van een relatiebreuk. Onze Estate Planners kunnen u helpen bij het naleven van de huwelijks- of partnervoorwaarden en het in kaart brengen van mogelijke gevolgen. Op deze manier kan ook worden geanticipeerd op gewijzigde wensen en omstandigheden door de  huwelijks- of partnervoorwaarden aan te passen of op te heffen.

Relatiebreuk

Helaas bestaat de Circle of Life ook uit minder prettige momenten in een leven, zoals bijvoorbeeld een relatiebreuk. Afhankelijk van de vraag of u samenwoonde, een geregistreerd partnerschap had of gehuwd was én beschikte over een nader contract (samenlevingscontract, partner- of huwelijksvoorwaarden), zal meestal door een hierin gespecialiseerd advocaat, de juridische afwikkeling van de relatie worden geregeld in een convenant. In samenspraak met onze Estate Planners kan de advocaat ervoor zorgen dat het convenant voldoende de fiscale en financiële randvoorwaarden waarborgt. Een relatiebreuk kan namelijk ook tot onaangename complicaties leiden door louter en alleen een niet zorgvuldige redactie van het convenant. Tevens kunnen de Estate Planners, uw testament meteen opnieuw beoordelen als gevolg van uw gewijzigde status.

Overlijden

Bij ieder mens zal hun Circle of Life eindigen door het overlijden. Na het overlijden komt veel af op de nabestaanden om te regelen. U kunt uw nabestaanden daarbij ontzorgen door een zorgvuldig en duidelijk opgesteld testament te hebben dat past bij uw actuele wensen en situatie. Hierbij kunnen onze Estate Planners u ondersteunen. Daarnaast kunnen zij, als u zelf nabestaande bent, u helpen met het bepalen van de nalatenschap en het maken van keuzes binnen het testament van de overledene, indien opgesteld of het toepassen van de wettelijke verdeling. Daarnaast kunnen zij helpen met het opstellen van de aangifte erfbelasting en de aangifte inkomstenbelasting van de overledene.

Heeft u vragen over uw testament, samenlevingscontract, (huwelijkse) voorwaarden en het naleven daarvan? Neem dan gerust contact op met onze Estate Planners.

Onze specialisten

Monique D'Elfant

Senior Belastingadviseur | Specialist Estateplanning

Els Maas

Belastingadviseur

Ferry Roefs

Belastingadviseur

Wilt u meer weten over estate planning?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant vertelt u graag meer onder het genot van een kopje koffie!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Maak direct een afspraak, de koffie staat klaar! Plan een afspraak