Accountancy

Cijfers worden plannen

Ondernemen is eerst denken en dan doen. Belangrijk bij de voorbereiding is wat de cijfers u zeggen over de toekomst. Op basis van actuele cijfers en ontwikkelingen adviseren wij u over het verbeteren van uw financiële prestaties en het terugdringen van onnodige risico’s. Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn altijd uw persoonlijke wensen en ambities.

Liquiditeit en financiering

Banken en overige kredietverstrekkers verwachten optimale helderheid en betrouwbare cijfers. Wesselman Accountants | Adviseurs doet meer voor u dan alleen het opleveren van de jaarrekening. We stellen uw financieringsaanvraag op en gaan als u dat wilt mee naar de bank.

Samenstellen

Met de jaarrekening geeft u inzicht in de financiële prestaties van de onderneming en legt u verantwoording af aan de aandeelhouders, maar ook aan derden. Zo weet u of uw onderneming nog “op koers” ligt. Wij verzorgen voor u een heldere jaarrekening in overeenstemming met wet- en regelgeving. Een betrouwbare verantwoording en uitgangspunt voor het nemen van strategische beslissingen.

Controle

Controle gaat een stap verder dan samenstellen. U krijgt een getrouw en onafhankelijk oordeel over de jaarrekening. Sinds 2006 mogen de wettelijke controles alleen nog worden verricht door accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Ook hiervoor kunt u bij Wesselman terecht.

Wij helpen u graag verder

Wesselman Accountants | Adviseurs is bovendien gespecialiseerd in een groot aantal gebieden zoals bedrijfsoverdracht, estate planning en pensioen. Hierbij heeft u het grote voordeel van alle kennis onder één dak, van fiscaal, accountancy tot salarisadministratie.

Erik Jasper Noll

Vennoot | Registeraccountant

Vraag voor Erik Jasper? Offerte aanvraag

Verhuur garageboxen vaker belast met btw

09 mei 2017

In februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de verhuur van garageboxen, die van belang is voor onze klanten die garageboxen verhuren.De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen …

Meer Weten

Subsidieregeling Praktijkleren studiejaar 2016-2017

08 mei 2017

De Subsidieregeling Praktijkleren (de vervanger van de afdrachtvermindering onderwijs) heeft als doel het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling…

Meer Weten

​Voor zomerreces meer duidelijkheid over het verdere traject van de Wet DBA

01 mei 2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën streeft ernaar om nog voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over het verdere traject van de DBA en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten in ieder geval voldoende tijd krijgen om zich aan te…

Meer Weten