Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangekondigd

Op woensdag 6 juni 2018 is de Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangekondigd. Dit wetsvoorstel volgt op de eerder op 25 oktober 2017 aangekondigde maatregelen naar aanleiding van het arrest X BV en X NV (HvJ EU 22 februari 2018, nr. C-398/16). Het wetsvoorstel is in lijn met de aangekondigde spoedmaatregelen.

In de kern van de zaak werkt de wet als volgt. Een aantal wettelijke regelingen wordt bij het bestaan van een fiscale eenheid toegepast alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid. Dit zal, nadat het wetsvoorstel in werking treedt, worden toegepast met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur.

Let wel: Het bovenstaande wetsvoorstel dient eerst nog het reguliere wetgevingsproces te doorlopen alvorens het rechtskracht krijgt. Er kunnen nog zeer belangrijke wijzigingen plaatsvinden in deze Wet.

Overgangsregeling:

Ten behoeve van de MKB-praktijk is een overgangsregeling voorgesteld in verband met de toepassing van de renteaftrekbeperking (van artikel 10a Wet VPB 1969).

Voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Renten zijn toe te rekenen aan op 25 oktober 2017, 11.00 uur bestaande schulden; en
  2. De renteaftrekbeperking (van artikel 10a Wet VPB 1969) zou door deze regeling toe te passen alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid, wel van toepassing zijn; en
  3. De omvang van de verschuldigde rente niet hoger is dan € 100.000,-.

Zal toepassing daarvan achterwege blijven tot 1 januari 2019.

In kaart brengen fiscale gevolgen

Wij bezinnen ons nu verder op de mogelijke fiscale gevolgen van de aangekondigde maatregelen en de gevolgen ervan voor de uitvoering van de fiscale-eenheidsregeling voor reeds bestaande fiscale eenheden vennootschapsbelasting.

Wij zullen daarover met u in contact treden, zodra wij in kaart gebracht hebben hoe en op welke manier de spoedmaatregelen reeds bestaande fiscale eenheden gaan raken.

Een van de gevolgen die het afwijzen van het fiscale-eenheidsregime zonder meer met zich lijkt te brengen is dat er geen volledige consolidatie meer plaats kan vinden, waardoor bijvoorbeeld aangiftes vennootschapsbelasting voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting complexer zullen worden.


Wilt u meer weten over de spoedreparatie?

Johan Koolen

Johan Koolen vertelt u graag meer.