Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangekondigd

Op woensdag 6 juni 2018 is het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid openbaar gemaakt. In dit wetsvoorstel zijn de maatregelen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU van 22 februari 2018 in de zaken X BV en X NV opgenomen.

Deze maatregelen waren eerder al opgenomen in een persbericht van 25 oktober 2017. Volgens dat persbericht werken de maatregelen terug tot 25 oktober 2017, 11:00.

Het wetsvoorstel zal voor de MKB-praktijk met name gevolgen hebben in gevallen waarin de aftrek van rente op grond van artikel 10a Wet VPB 1969 wordt uitgesloten. Volgens de voorgestelde wet dient bij een fiscale eenheid te worden nagegaan of de aftrek van rente op grond van artikel 10a Wet VPB 1969 is uitgesloten. Op grond van de voorgestelde wet kan de aftrek van rente op grond van artikel 10a Wet VPB 1969 voortaan ook zijn uitgesloten voor schulden die zijn aangegaan binnen een fiscale eenheid. De consequentie is dat ook binnen fiscale eenheid de herkomst en besteding van een lening dient te worden nagegaan. Als op een schuld artikel 10a Wet VPB 1969 van toepassing is moet de winst van de fiscale eenheid worden verhoogd met de rente die op grond van die bepaling niet aftrekbaar is. 

Dit geldt op grond van de overgangsregeling niet als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De rente is betaald over een onder artikel 10a Wet VPB 1969 vallende schuld die op 25 oktober 2017, 11.00 uur al bestond; en

2. Het totale bedrag van rente over die schulden is niet hoger dan € 100.000,-.

Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2019. Na deze datum geldt ook voor die schulden die onder de overgangsregeling vallen de hoofdregel.


Wilt u meer weten over de spoedreparatie?

Johan Koolen

Johan Koolen vertelt u graag meer.