Ook met uw collega's op wintersport?

Gaat of bent u dit winterseizoen ook met uw medewerkers afgereisd naar de bergen voor een wintersport belevenis, denk dan aan de volgende fiscale aandachtspunten:

Loonheffingen

  • Wintersportvakanties en overige personeelsuitjes waarbij het zakelijke karakter niet overheerst, vormen in principe loon voor uw medewerkers en de kosten (inclusief BTW) blijven alleen onbelast indien deze worden aangewezen in de vrije ruimte van de WKR. Deze bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom (vanaf 2020 is het tarief voor de eerste € 400.000 verhoogd naar 1,7%). Wordt de vrije ruimte overschreden, dan wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80%;
  • Gaan er ook externen (zelfstandigen of relaties) mee op het uitje? Dan vormt dit mogelijk loon van derden, waarover een eindheffing betaald moet worden;
  • Heeft het uitje een aantoonbaar zakelijk karakter? Dan zijn de kosten onder voorwaarden vrijgesteld. Deze komen in dat geval niet ten laste van de vrije ruimte.

Vennootschapsbelasting

  • Daarnaast zijn de kosten van het uitje ook voor de vennootschapsbelasting beperkt aftrekbaar. Deze beperking bedraagt 26,5% van de daadwerkelijke kosten of, indien lager, 0,4% van de fiscale loonsom (met een minimum van € 4.600);

Omzetbelasting

  • Voor de aftrek van facturen met Nederlandse btw is er mogelijk een aftrekuitsluiting van toepassing. Op grond van het ‘Besluit Uitsluiting Aftrek’ (BUA) wordt aftrek van btw niet uitgesloten, indien de totale waarde van alle verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden (zoals bijv. relatiegeschenken, kantineverstrekkingen, personeelsvoorzieningen of andere verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden) in een boekjaar aan uw medewerker of relatie niet meer bedragen dan € 227 per persoon.
  • Voor de aftrek van facturen met buitenlandse btw, is de btw-aftrek afhankelijk van de btw-wetgeving in dat land. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een lokaal advieskantoor.

Gaat u met uw medewerkers op een uitje en heeft u vragen over de fiscale en/of financiële gevolgen hiervan? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer weten over de fiscale gevolgen van een uitje?

Bram Driessen

Bram Driessen helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen