Wesselman en de 'Circle of Life'

Bij het horen van ‘the circle of life’ denk je wellicht aan het bekende deuntje van Elton John. De medewerkers van Wesselman herkennen in ‘the Circle of Life’ de fases van advisering in het leven van hun cliënten en relaties. Met alle adviesdisciplines onder één dak komen alle belangrijke levensgebeurtenissen vrijwel dagelijks op ons kantoor voorbij. Voor dit gesprek zitten we aan de keukentafel met familieadviseurs Martin Hoskens en Anouk van den Dungen – Maltha, die alles hierover weten.

Voor alle levensfases
Anouk: “The circle of life heeft het, zoals het in de volksmond wordt gezegd, over ‘van de wieg tot het graf’. Het markeert belangrijke gebeurtenissen in het leven wanneer een cliënt met ons in gesprek gaat. In de fase dat de kinderen geboren worden, opgroeien en (af-) studeren, er sprake is van een huwelijk of echtscheiding, de ondernemer een bedrijf begint of wil overdragen…. in al die fasen kunnen ondernemers bij ons aankloppen voor passend advies.  

Iedereen doorloopt immers wat dit betreft nagenoeg dezelfde stappen in het leven. Daarbij zijn er parallellen ter herkennen tussen de circle van de ene persoon en die van een andere persoon. Wanneer iemand bijvoorbeeld gaat samenwonen of een gezin gaat stichten samen met iemand, komen twee persoonlijke circles bij elkaar. Het gaat niet alleen om ‘een advies’, maar om een passend advies voor alle mensen in de eigen fase van de circle”

Martin: “Ook op zakelijk vlak bestaat bij ondernemingen een “circle of life”, die ook vaak parallel lopen met zaken die binnen een familie spelen. Denk aan kinderen die ieder hun eigen visie hebben op een bedrijfsovername en bedrijfsstrategie. Met al die aspecten en al die circles die elkaar kruisen en overlappen proberen wij vanuit onze adviseursrol rekening te houden. De familie, het bedrijf, het eigendom, alles is op elkaar van invloed. Het bedrijf kan niet los gezien worden van de familie, omdat de normen en waarden van de familie en de wijze waarop zij in het leven staan en in ontwikkeling zijn invloed hebben op de cultuur, leiderschapsstijl en strategie van het bedrijf. Vaak wordt dit aan de keukentafel besproken.”

We doen het samen
Anouk: “We hebben bij Wesselman een hechte vertrouwensrelatie met veel van onze cliënten. Niet alleen vanuit zakelijk aspect, maar ook vanuit onze normen en waarden. Veel van onze cliënten zijn familiebedrijven die wij al verschillende generaties mogen ondersteunen. Daardoor ontstaan er waardevolle relaties met de betrokken families. Als adviseur groei je mee met de familie en het een bedrijf; hierdoor ontstaat een vergaande betrokkenheid."

"Als adviseur groei je mee met de familie en het een bedrijf; hierdoor ontstaat een vergaande betrokkenheid."

Daar ligt ook deels onze toegevoegde waarde. We vinden het belangrijk dat de circle of life als een samenwerking voelt. Het moet een natuurlijk proces zijn. Samenwerken en samen signaleren waar de behoeften liggen, zo gaan wij graag te werk. Natuurlijk zullen wij alert blijven en ons best doen om een behoefte op tijd te signaleren waarbij een product of dienst vaker vanuit de inhoud eerst wordt besproken. Maar doordat een klant zelf nadenkt over zijn/haar persoonlijke circle of life en de fases van het bedrijf, zal een behoefte eerder herkend worden en de fase waarin de klant zich bevindt eerder worden doorzien. Op deze manier kan er vooruit gedacht worden: wat nu als ik over een x aantal jaren deze stap neem of zou willen nemen?”.


Hoe gaan we te werk?
Martin: “Wij willen onze klanten voorzien van inzichten. Daarbij werken we met een vast contactpersoon, de zogenaamde ‘trusted adviser’. Soms is dat ook een duo met iemand vanuit de accountantspraktijk en iemand vanuit de adviespraktijk. Samen met een compleet team aan specialisten op kantoor kunnen we onze relatie zo bij alle wezenlijke levensmomenten en bedrijfsfases begeleiden. En hebben wij een bepaald specialisme niet in huis? Dan kijken we binnen ons netwerk van vertrouwde partijen wie we kunnen introduceren en waar een goede klik mee te verwachten is. Op dat moment hebben we een soort bemiddelaarsfunctie. Welke partij is de juiste om de klant te laten excelleren bij een vraagstuk? Wij zullen echter altijd naast deze partij blijven staan, om de regie te houden over de film waar de klant de hoofdrol in speelt.” 

"Wij zullen echter altijd naast deze partij blijven staan, om de regie te houden over de film waar de klant de hoofdrol in speelt.” 

Iedere cliënt een eigen team
Anouk: “De cliënt centraal laten staan doen we intern als een natuurlijk proces met elkaar. We werken met klantteams en nemen iedereen mee in wat er bij onze relaties speelt. Als medewerker moet je je fijn voelen bij onze cultuur en onze werkwijze, maar ook als cliënt. Dat is ook de reden dat we vorig jaar de glazen corridor als tussenstuk bij ons pand in Helmond hebben gebouwd zodat hiermee het oude en nieuwere gedeelte van ons kantoor werd verbonden. Op deze manier kunnen mensen meer samenkomen, samenwerken en in feite voelen waar we mee bezig zijn. We hebben geen gesloten deuren waarachter iemand aan het werk is, we zitten bij elkaar en doen het samen.”

Waar voldoet een goede familieadviseur volgens ons aan?
Anouk: “Bij Wesselman hebben we op dit moment acht familieadviseurs. Familieadviseurs hebben bepaalde competenties, van nature of ontwikkeld en door ervaring opgedaan. Een specialist die de achtergrond van de familie kent en het vertrouwen krijgt om ook de moeilijke vragen te durven stellen. Als er meerdere partijen belang hebben bij een bepaald aspect binnen de circle of life, heeft de familieadviseur een regisseursrol. Als je zelf als adviseur een familie al jaren goed kent en er al vele jaren onderdeel van bent, heb je soms al je eigen interpretaties en een tunnelvisie, terwijl we juist met verschillende blikken en inzichten naar een probleem willen kijken. De familieadviseur kijkt met een frisse blik als regisseur en dus niet als specialist in accountancy of advies.”

Martin: “Een familieadviseur ondersteunt intern bij Wesselman het klantteam, maar kan als het van toegevoegde waarde is ook zelf met de familie in gesprek gaan. Soms is een familieadviseur juist zowel de adviseur van de familie als die van het interne team, omdat hij of zij reeds het vertrouwen van de familie heeft. Altijd met als doel om families te laten excelleren en om kinderen van de familie en medewerkers van het familiebedrijf te laten excelleren. Om soms ook net een stapje vooruit te zijn. Het vooruit kijken met elkaar willen we op een natuurlijke manier bespreekbaar maken.

Een voorbeeld: stel dat één van de kinderen gaat trouwen, hoe zit het dan met de huwelijkse voorwaarden? Mag het eigendom van het bedrijf dan uiteindelijk ook bij de aangetrouwden terechtkomen of alleen bij de eigen kinderen? Mogen de aangetrouwden ook binnen het bedrijf gaan werken? En wat als zij weer kinderen krijgen? Hoe staat de familie erin en hoe zouden ze het zelf graag regelen? Als je als familieadviseur hoort dat één van de kinderen ten huwelijk is gevraagd, ontstaat er een gesprek dat op tijd plaatsvindt. Niet vanuit het product ‘de huwelijkse voorwaarden’, maar gewoon tijdens een gesprek over welke zorgen, vragen en standpunten het voorgenomen huwelijk oproept. Zo kijken we al verder dan hoe de situatie nu is en hoeven we niet op het allerlaatste moment nog beslissingen te maken die de feestvreugde mogelijk beïnvloeden.”

De juiste klik
Martin: “Bij een familieadviseur is de klik belangrijk, want je vertelt niet zomaar tegen iedereen dat je gaat scheiden of dat je het helemaal anders wilt gaan aanpakken, maar niet weet hoe."

 

“Bij een familieadviseur is de klik belangrijk, want je vertelt niet zomaar tegen iedereen dat je gaat scheiden of dat je het helemaal anders wilt gaan aanpakken, maar niet weet hoe."

We kijken daarom ook zorgvuldig welke adviseur het beste bij de klant past, zowel qua competenties als qua vaardigheden, en we vragen de klant ook met wie hij of zij het liefste contact heeft. Wij zorgen vervolgens intern voor de juiste verbinding met het team. Op deze manier kan de klant excelleren en blijft die verbinding gewaarborgd.

We zoeken naar een bepaalde intimiteit, waarbinnen we de dingen die ons bezighouden met elkaar durven te delen, zodat we het vertrouwen dat we bieden ook terugkrijgen. Dat is belangrijk voor een goede samenwerking. Net als dat dit in een persoonlijke circle of life doorgaans heel belangrijk is!

Meer weten over de 'Circle of Life'? 
Onze familieadviseurs Martin Hoskens en Anouk van den Dungen vertellen u er graag meer over.

Meer weten over de Circle of Life?

Martin Hoskens

Martin Hoskens helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen