Werktijdverkorting i.v.m. coronavirus

Het kabinet heeft tijdelijk extra maatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren vanwege het coronavirus. Naast de bestaande mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen, mogen ondernemers die kortstondig in de problemen komen vanwege het virus onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uitstellen en komt er een overbruggingskrediet voor de midden- en kleinbedrijven.

Werktijdverkorting
Als er door bepaalde omstandigheden, in dit geval de uitbraak van het coronavirus, ten minste 20% minder werk wordt verwacht in een periode van 2 tot 24 weken, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers. Hiervoor kan een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U kunt werktijdverkorting uitsluitend aanvragen door gebruik te maken van het digitale formulier. Zodra u de vergunning heeft ontvangen, dient u hier direct melding van te maken bij het UWV. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Werktijdverkorting houdt concreet in, dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever. De werkgever hoeft het loon over de uren dat een werknemer niet werkt niet door te betalen. Als de financiële positie dit toelaat mag dit natuurlijk wel; goed werkgeverschap verlangt dit misschien zelfs wel. Het loon dat doorbetaald wordt hoeft niet hoger te zijn dan de hoogte van de WW-uitkering. Als de werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet (hij heeft in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt) worden de uren die de werknemer tijdens de vergunningperiode niet heeft gewerkt, achteraf door het UWV aan de werkgever overgemaakt. Dit ter hoogte van de WW-rechten, dat wil zeggen 75% over de eerste 2 maanden en daarna 70%.

De vergunning wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. Wel geldt een wachttermijn van twee kalenderweken, tenzij bij het indienen van een aanvraag al duidelijk is, dat de werkvermindering langer dan twee weken zal duren. De vergunning geldt maximaal 6 weken maar kan verlengd worden tot 24 weken.

Uitzondering
Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zieke medewerkers kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Wanneer het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachten behoefte is afgestemd, wordt een vergunning niet verstrekt; 

Verlenging vergunning
Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.  

Heeft u nog vragen over werktijdverkorting? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsjuristen. Zij kunnen u hierover verder informeren en u assisteren bij de aanvraag.

 

Heeft u vragen over de werktijdverkorting?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen