Werkgevers worstelen met vergrijzing op de werkvloer

Uit een bundeling van onderzoeken van Netspar en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) over langer doorwerken blijkt dat ruim de helft van de werkgevers in de industrie zich zorgen over de inzet van oudere werknemers. In de dienstensector (40%) en de publieke sector (35%) is dat percentage lager, maar gaat het nog steeds om een flink deel van de werkgevers.

Als gevolg van de snelle verhoging van de AOW-leeftijd van de afgelopen jaren krijgen werkgevers steeds vaker te maken met oudere werknemers die langer moeten doorwerken dan voorzien. De AOW-verhoging is een van de onderwerpen waarop onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel zijn stukgelopen en is nu een heet hangijzer in de politiek.

De zorgen van de werkgevers leven ook bij hun medewerkers. Uit eerder onderzoek bleek dat vier op de tien zestigplussers zich afvraagt of het lukt gezond de eindstreep te halen. Als ideale pensioenleeftijd hebben ze 63,4 jaar in hun hoofd, terwijl ze verwachten dat ze royaal twee jaar langer zullen moeten doorwerken. In sectoren met fysiek zwaar werk, zoals de bouw, is de kloof tussen de gewenste en verwachte pensioendatum nog groter. Bouwvakkers willen bijna drie jaar eerder stoppen met werken dan waarschijnlijk mogelijk is.

Onderzoekers van het NIDI komen tot de slotsom dat werkgevers vooral vrezen dat ze oudere werknemers met gezondheidsproblemen in dienst moeten houden. Bijna de helft van de werkgevers in de bouw en de industrie is hier bang voor.

Arbeidsparticipatie zestigplussers en zzp’ers
De verklaring is volgens de onderzoekers dat het moeilijker is werknemers met vervroegd pensioen te laten gaan. Werkgevers ondervinden bovendien de gevolgen van de vergrijzing in de dagelijkse praktijk. De arbeidsparticipatie van zestigplussers is sinds 2003 fors toegenomen van 22% naar 56% in 2017.

In een reactie op deze ontwikkelingen hebben veel werkgevers hun hr-beleid meer afgestemd op oudere medewerkers. Ze doen meer aan scholing of voeren bijvoorbeeld flexibele werktijden in voor ouderen. Daarnaast besteden ze meer aandacht aan veilig werken, gezondheid in het algemeen en de inzetbaarheid van ouderen.

De groeiende groep zelfstandigen wil gemiddeld langer doorwerken (66,5 jaar) dan werknemers. Volgens de onderzoekers wil een deel van de zzp’ers langer doorwerken omdat ze hun werk leuk vinden. Ze kunnen hun eigen werktijden bepalen en werken vaak vanuit huis. Een ander deel van deze diverse groep moet wellicht doorwerken uit financiële noodzaak, maar dat moet nog nader worden onderzocht.

Ons commentaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt in combinatie met de krappe arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Onze ervaring is dat instrumenten als deeltijdpensioen, demotie en de generatiepactregeling (seniorenregeling) fiscaal vriendelijke mogelijkheden bieden om de duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemers aanzienlijk te vergroten. Wij zien al de nodige werkgevers die "een financiële planning van de zaak" aanbieden, zodat een medewerker een onafhankelijk advies krijgt omtrent de mogelijkheden van (deeltijd)pensionering. In veel gevallen is er veel meer mogelijk dan men denkt. Een goed inzetbaarheidsplan zorgt voor meer gemotiveerde oudere medewerkers en ruimte voor jonge startende medewerkers. Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Wilt u meer weten over pensioenen?

Stefan Joosten

Stefan Joosten vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.