Hoe gaat u als goed werkgever om met het coronavirus?

De uitbraak van het coronavirus heeft in Nederland inmiddels geleid tot de eerste bedrijfssluiting. Bij werkgevers ontstaan nu vragen over hoe zij moeten omgaan met medewerkers die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben of (vermoedelijk) besmet zijn met het virus.

Zorgplicht werkgever
In Nederland hebben werkgevers jegens medewerkers een zorgplicht voor onder andere een veilige werkomgeving. Werkgevers dienen het personeel goed in te lichten over het coronavirus en daarnaast op hygiënevoorschriften te wijzen. Ook de bedrijfsarts kan hier een rol in spelen.

Indien een medewerker zich meldt met het vermoeden van een besmetting, dan kan de werkgever de medewerker – uit hoofde van de zorgplicht voor andere medewerkers– de toegang tot de werkplek ontzeggen. Geadviseerd wordt om de medewerkers vervolgens direct telefonisch contact op te laten nemen met de huisarts of bedrijfsarts. Inmiddels is in Noord Brabant ook het advies gegeven om als preventieve maatregel tegen besmetting bij hoesten, niezen, verkoudheid of koorts zoveel als mogelijk de werkplek te vermijden.

Calamiteitenverlof en thuiswerken
Wanneer bijvoorbeeld scholen besluiten om tijdelijk te sluiten, kan het voor een medewerker problematisch zijn om op korte termijn voor opvang voor de kinderen te zorgen. Op grond van de Wet Arbeid en Zorg kan de medewerker mogelijk aanspraak maken op enkele uren (tot enkele dagen) calamiteitenverlof. Heeft een medewerker meer tijd nodig, dan kan gedacht worden aan het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof. Er kunnen natuurlijk ook afspraken worden gemaakt over thuiswerken, zodat er geen verlof opgenomen hoeft te worden.

Loon tijdens ziekte
Een medewerker die besmet raakt met het coronavirus is ziek en wanneer hij hierdoor geen werkzaamheden kan verrichten, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Dit recht op loon zal ook bestaan indien een medewerker (uit voorzorg) verplicht in quarantaine moet. Een medewerker die ondanks quarantaine, hoesten, niezen, verkoudheid of koorts thuis kan werken is niet ziek.

Loonrisico mogelijk wel voor werknemer
Een medewerker kan het recht op loon wel verliezen, indien de ziekte door opzet is ontstaan. Indien een werknemer bijvoorbeeld ondanks een negatief reisadvies en (schriftelijk) verbod van de werkgever een risicogebied bezoekt en besmet raakt, kan dit voor rekening van de medewerker zelf komen, zodat geen recht op loon bestaat.

Werktijdverkorting
Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van China kunnen als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of geen werk voor hun medewerkers. Het risico van het coronavirus wordt aangemerkt als buitengewone omstandigheid. Wanneer hierdoor een drastische afname van het beschikbare werk is, komt een werkgever mogelijk in aanmerking voor werktijdverkorting. Werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, blijven in dienst van de werkgever. De niet-gewerkte uren worden als WW-uitkering betaald door het UWV. Hierdoor bespaart de werkgever loonkosten en wordt een eventueel ontslag voorkomen.

Let op: Er is geen werktijdverkorting mogelijk voor oproepkrachten met een nul- urencontract en uitzendkrachten.

Conclusie
Indien een of meer van uw medewerkers besmet raakt of raken met het coronavirus, dan behouden zij in beginsel recht op loon. Dit geldt ook voor de periode waarin de medewerkers in quarantaine worden geplaatst. U kunt de werknemer dan niet eenzijdig verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wij adviseren u indien mogelijk met uw medewerkers goede afspraken te maken over thuiswerken.

Indien u naar aanleiding van dit artikel verdere informatie wenst of vragen heeft over bijvoorbeeld het aanvragen van een werktijdenverkorting, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsjuristen. Zij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over uw zorgplicht als werkgever?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen