WagwEU meldplicht en boetebesluit

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet ‘Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ (hierna WagwEU) van kracht. Deze Nederlandse wet regelt de arbeidsvoorwaarden van personeel dat in Nederland werkt op basis van een contract naar het recht van een ander EER-land en stelt een aantal administratieve verplichtingen waaraan de dienstverrichter en dienstontvanger moeten voldoen indien personeel ten behoeve van de opdracht naar Nederland wordt gedetacheerd of ingeleend.​

Onderdeel van de WagwEU is de meldingsplicht. De onderneming (binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland) die ten behoeve van een opdracht personeel (inclusief zichzelf) in Nederland inzet is verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen. Per 1 maart 2020 aanstaande is het mogelijk deze melding digitaal te verzorgen via een website van de SVB: www.postedworkers.nl/werkgever

Deze WagwEU-melding heeft niet alleen gevolgen voor uw dienstverrichter maar ook voor u als dienstontvanger. Voor deze melding gelden een aantal specifieke zaken waarvan wij de belangrijkste in een korte Q&A hebben verwerkt. Deze Q&A vindt u hier.

Ofschoon het enige tijd geduurd heeft voordat de meldingsmogelijkheid geregeld werd, is het de overheid wel degelijk ernst. Vrijdag 14 februari jongstleden is namelijk het bij de melding behorende boetebesluit gepubliceerd met daarin boetes, afhankelijk van het vergrijp en aantal medewerkers, oplopend van EUR 750 tot EUR 8.000 per melding of wijziging.

Indien u naar aanleiding van dit artikel verdere informatie wenst of vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Mariëlle Scheepens en/of Bart van Gool. Zij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over de WagwEU?

Wesselman helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen