Voorgestelde nieuwe regelgeving CO2 en zakelijke kilometers

Naast de recente berichtgeving over de voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (naar € 0,21 per kilometer per 1 januari 2023 en € 0,23 per kilometer per 1 januari 2024), is recentelijk een wetsvoorstel ingediend op grond waarvan grote werkgevers vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn om de CO2-uitstoot van hun zakelijk en woon-werkverkeer te rapporteren.

Deze regelgeving is bedoeld om organisaties, met honderd werknemers of meer, een CO2-norm op te leggen. Op basis van het initiële voorstel is ervoor gekozen om een collectieve norm te stellen (en in eerste aanleg geen individuele CO2-norm).

In de verplichte rapportages dient informatie opgenomen te worden over het totaal aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot in zijn totaliteit voldoende afneemt, zal vervolgens geen individuele norm (per bedrijf) worden ingevoerd. Indien achteraf blijkt dat de daling te laag is, volgt mogelijk alsnog een individuele norm.

Om te zorgen dat het verstrekken van informatie door werkgevers zo min mogelijk extra lasten met zich meebrengt, zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de gegevens die al in de administratie zijn opgenomen. Voor de uiteindelijke rapportage en de berekeningen zal een digitaal platform worden ingericht.

Alhoewel het een voorstel betreft, adviseren wij om dit punt alvast als onderdeel van je mobiliteitsbeleid mee te nemen.

Heb je hier vragen over?

Peggy Ramaekers

Peggy Ramaekers helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!