Voorgestelde nieuwe regelgeving C02 en zakelijke kilometers

Naast de recente berichtgeving over de voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (naar € 0,21 per kilometer per 1 januari 2023 en € 0,23 per kilometer per 1 januari 2024), is recentelijk een wetsvoorstel ingediend op grond waar van grote werkgevers vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn om de CO2-uitstoot van hun zakelijk en woon-werkverkeer te rapporteren.

Deze regelgeving is bedoeld om organisaties, met honderd werknemers of meer, een CO2-norm op te leggen. Dit zodat het woon-werkverkeer schoner wordt! Op basis van het initiële voorstel is ervoor gekozen om een collectieve norm te stellen (en in eerste aanleg geen individuele CO2-norm).

Als voorwaarde hiervoor worden grote werkgevers verplicht om voornoemde rapportages van hun zakelijk en woon-werkverkeer over te leggen. In deze rapportages dient informatie opgenomen te zijn over het totaal aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot in zijn totaliteit voldoende afneemt, zal vervolgens geen individuele norm (per bedrijf) worden ingevoerd. Indien achteraf blijkt dat de daling te laag is, volgt mogelijk alsnog een individuele norm.

Om te zorgen dat het verstrekken van informatie door werkgevers zo min mogelijk extra lasten met zich meebrengt, zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de gegevens die al in de administratie zijn opgenomen. Voor de uiteindelijk rapportage en de berekeningen zal een digitaal platform worden ingericht.

Tip! Het betreft momenteel nog een voorstel. Ondanks dat adviseren we om dit punt alvast als onderdeel van je mobiliteitsbeleid mee te nemen.

Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving?

Peggy Ramaekers

Peggy Ramaekers helpt je graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen