Machtigingsregistratie VIA en SBT

De Belastingdienst heeft ons als intermediair in de gelegenheid gesteld om gebruik te kunnen maken van de ‘vooraf ingevulde aangiftegegevens’ of, met andere woorden, van de gegevens zoals die ook al bij de Belastingdienst bekend zijn. De vooraf ingevulde aangiftegegevens (VIA) bieden ons een extra controle op de van u ontvangen aangiftegegevens. Hiermee wordt de kans verkleint dat de Belastingdienst achteraf met vragen of correcties komt. De VIA-gegevens omvatten onder meer jaaropgaven, bankstanden, de WOZ-waarde van uw woning, de hypotheekgegevens en aftrekbare hypotheekrente.
 
De VIA dient op dit moment nog ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Wij hebben hiervoor bij de Belastingdienst een machtigingsverzoek ingediend, maar uiteraard bepaalt alleen u of wij wel of niet over de vooraf ingevulde aangiftegegevens mogen beschikken. Van de Belastingdienst ontvangt u daarom op korte termijn een registratiebrief tezamen met een formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’.

De activeringscode in deze brief, hebben wij nodig om de machtigingsregistratie te activeren. 
Heeft u er geen bezwaar tegen dat we van de VIA gebruik maken, dan verzoeken we u vriendelijk de codes die u van de Belastingdienst ontvangt, direct in te voeren op onze website via deze beveiligde link. Houdt hiervoor s.v.p. uw BSN bij de hand. 

Service Bericht Toeslagen (SBT) 
Naast het al bestaande service bericht aanslagen (SBA), ofwel de elektronische aanslagen, is het voor ons als intermediair nu ook mogelijk om, voor zover van toepassing, de door u ontvangen toeslagen elektronisch te kunnen ontvangen.

De werkwijze wat betreft het Service Bericht Toeslagen is dezelfde  als die voor de vooraf ingevulde aangiftegegevens. Ook hiervoor is bij de Belastingdienst een machtigingsverzoek ingediend en geldt dat alleen u bepaalt of wij wel of niet over het ‘Service Bericht Toeslagen‘ mogen beschikken. Hiervoor ontvangt u eveneens een registratiebrief met een formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’. Dit laatste formulier met de code dient u naar ons te sturen. Pas daarna ontvangen we het 'Service Bericht Toeslagen’.
 
Ook voor de code op dit formulier geldt dat het uit veiligheidsoverwegingen maar een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Heeft u er geen bezwaar tegen dat we het Service Bericht Toeslagen ontvangen, dan verzoeken we u vriendelijk de codes die u van de Belastingdienst ontvangt, direct per post of per mail naar ons te sturen of makkelijker nog direct in te voeren op onze website. U kunt hiervoor deze link gebruiken. Ook voor de SBT-code is uw BSN-nummer vereist.

Samengevat
U ontvangt binnenkort bericht van de Belastingdienst dat wij verzocht hebben ons te machtigen uw vooraf ingevulde aangiftegegevens in te zien en om het Service Bericht Toeslagen te mogen ontvangen.

Stemt u hiermee in; dan verzoeken we u de codes, gezien de beperkte geldigheidsdatum direct aan ons door te geven via: 

VIA:  https://www.wesselman-info.nl/via-formulier
SBT:  https://www.wesselman-info.nl/sbt-formulier

Stemt u hier niet mee in, dan hoeft u niets te doen en zullen we u op de ‘oude’ manier verzoeken ons de gegevens te verstrekken.

Indien gewenst kunt u de betreffende formulieren ook per post naar ons sturen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de codes maar een beperkte termijn geldig en kunnen wij per relatie maar éénmaal een machtigingsverzoek indienen, wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend om - indien u akkoord bent - ons de codes zo spoedig mogelijk te doen toekomen. 
  
Volledigheidshalve willen we u er nog graag op wijzen op dat de Belastingdienst de gegevens verzamelt zoals die door derden (werkgevers, banken, verzekeringsmaatschappijen) aan haar worden verstrekt. Het komt regelmatig voor dat deze gegevens niet volledig zijn. Indien wij dit constateren, zullen wij u uiteraard verzoeken om aanvullende gegevens te verstrekken. U blijft, en dat kunnen we helaas niet veranderen, toch zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de aangifte.