Verwerking zorgbonus (WKR)

Zoals wellicht bekend hebben Pgb-zorgverleners vorig jaar een verzoek om een ‘coronabonus’ in kunnen dienen. Ook voor 2021 is een dergelijke bonus voorzien, waarbij deze op basis van de huidige voorstellen in beginsel beschikbaar zal zijn voor zorgverleners in alle branches binnen de sector Zorg en Welzijn. De feitelijke uitwerking van deze bonus volgt naar verwachting op korte termijn.

Pgb-zorgverleners waarvoor de bonusaanvraag voor 2020 is goedgekeurd, hebben inmiddels een bonus van € 1.000 door de SVB uitbetaald gekregen.

Fiscale verwerking zorgbonus
Om eventuele negatieve gevolgen voor de ontvanger van de zorgbonus te voorkomen, met name op het gebied van mogelijke inkomensafhankelijke tegemoetkomingen, is besloten om de aanwijzing van de zorgbonus aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (“WKR”) verplicht te stellen. Zodoende komen eventuele heffingen over deze bonus, in de vorm van een eindheffing, voor rekening van de werkgever (en niet op individueel niveau van de werknemer).

Mogelijk wordt de vrije ruimte van de WKR, welke op basis van de huidige maatregelen is vastgesteld op 4% van het fiscale loon tot € 400.000 en 1,18% van het meerdere (voor 2021), als gevolg van het aanwijzen van de zorgbonus overschreden. Over een dergelijke overschrijding is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd.

Ter compensatie van deze eindheffing ontvangen werkgevers een bruto zorgbonus van € 1.800 (de netto bonus van € 1.000 en € 800 (80% ter compensatie van de mogelijk verschuldigde eindheffing). Vanuit dit bedrag kan voornoemde eindheffing dan worden voldaan. Is per saldo geen of een lagere eindheffing verschuldigd, dan dient het bedrag dat niet is aangewend ter betaling van de eindheffing terugbetaald te worden.

Zelfstandigen (niet-werknemers)
Voor zelfstandigen (niet-werknemers) geldt een separaat eindheffingstarief van 75%. Voor deze gevallen is de opdrachtgever maximaal € 750 aan eindheffing verschuldigd.

Belang van een gedegen WKR administratie
Met de gekozen route is het hebben van een gedegen WKR administratie nog belangrijker geworden. Zonder inzicht in uw WKR administratie, kan immers niet worden vastgesteld op welk bedrag van de zorgbonus u recht heeft (en welk bedrag terugbetaald dient te worden).

Heeft u vragen over de verwerking van de zorgbonus of bent u benieuwd naar de overige mogelijkheden welke de WKR voor u biedt, neem dan contact op met onze collega Bram Driessen.

Heeft u vragen over de verwerking van de zorgbonus?

Bram Driessen

Bram Driessen helpt u graag verder.